Dokumenti - download dokumenata - ŽUC KKŽ

Отиване към съдържанието

Главно меню

Dokumenti

Naknada za ceste
Primjer popunjavanja naloga za plaćanje naknade za ceste
Zahtjev za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu
Zahtjev za povrat uplaćene godišnje naknade za uporabu javnih

      cesta za neiskorišteni dio
Zahtjev za povrat uplaćene godišnje naknade za uporabu javnih

      cesta za osobe sa tjelesnim oštećenjem
Odluka o troškovima neupravnih akata
Odluka o troškovima upravnih akata
Izvedbeni program zimske službe 2018/2019
Podaci o isplaćenim donacijama u 2016. godini.
Podaci o isplaćenim donacijama u 2017. godini.

Podaci o isplaćenim donacijama u 2018. godini.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.
 


Financijski planovi
Financijski plan ŽUC Križevci za 2017. godinu
Financijski plan ŽUC Križevci za 2017. godinu-1. rebalans
Financijski plan ŽUC Križevci za 2017. godinu-2. rebalans
Financijski plan ŽUC Križevci za 2017. godinu-Izvršenje
Financijski izvještaj ŽUC Križevci za 2017. godinu
Financijski plan ŽUC Križevci za 2018. godinu
Financijski plan ŽUC Križevci za 2018. godinu-1. rebalans

Financijski plan ŽUC Križevci za 2018. godinu-2. rebalans

Financijski plan ŽUC Križevci za 2018. godinu-3. rebalans
Financijski plan ŽUC Križevci za 2018. godinu-Izvršenje
Financijski izvještaj ŽUC Križevci za 2018. godinu

Financijski plan ŽUC Križevci za 2019. godinu

Financijski plan ŽUC Križevci za 2019. godinu-1. rebalansPlanovi radova
Program radova ŽUC Križevci 2017.-2020. godine
Plan radova ŽUC Križevci za 2017. godinu
Plan radova ŽUC Križevci za 2018. godinu

Plan radova ŽUC Križevci za 2018. godinu - dopuna

Plan radova ŽUC Križevci za 2019. godinu

Zaključci Upravnog vijeća

01.02.2019.
Zaključci Upravnog vijeća od 01.02.2019. godine.

21.12.2018.
Zaključci Upravnog vijeća od 21.12.2018. godine.

26.10.2018.
Zaključci Upravnog vijeća od 26.10.2018. godine.                                                                                                                        13.07.2018.
Zaključci Upravnog vijeća od 13.07.2018. godine.                                                                                                                              31.01.2018.
Zaključci Upravnog vijeća od 31.01.2018. godine.

21.12.2017.
Zaključci Upravnog vijeća od 21.12.2017. godine.

24.10.2017.
Zaključci Upravnog vijeća od 14.09.2017. godine.

14.09.2017.
Zaključci Upravnog vijeća od 14.09.2017. godine.

29.07.2017.
Zaključci Upravnog vijeća od 29.07.2017. godine.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню