oba ŽUC KKŽ

ŽUC KKŽ

Отиване към съдържанието

Главно меню

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Križevci
48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3.


Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za korištenje javnih cesta ("cestarinu"). Iznos godišnje naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Godišnju naknadu možete uplatiti direktno na račun ŽUC-a čime ćete uštedjeti zbog usluge naplate godišnje naknade koju računaju stanice za tehnički pregled vozila ako se uplaćuje kod njih. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje možete vidjeti ovdje.

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Vlasnik motornih i priključnih vozila može županijskoj upravi za ceste u roku od 15 dana podnijeti pisani
zahtjev
za povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade.

Za svako obavljanje radova uz javne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste ((izgradnja i popravak komunalnih instalacija, izgradnja i rekonstrukcije objekata i građevina, rušenje i dovlačenje drveća, priključci na instalacije i dr.) potrebno je ishoditi Suglasnost za izvođenje radova uz javnu cestu. Primjer Zahtjeva za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu možete vidjeti ovdje.


Novosti
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

             Dobrodošli na web stranice Županijske uprave za ceste Križevci!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 07:00 sati do 15:00 sati.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11.01.2022.

Zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Hudovljani, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26082 od raskrižja sa LC 26092 (prema Kamenici) do raskrižja sa ŽC 2143 (naselje Hudovljani). Dionica će biti zatvorena od 17.01.2022. godine (od 8:00 sati) do 21.01.2022. godine (do 18:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
08.12.2021.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26080 u naseljima Velika Branjska i Trnovac Sokolovački.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
02.12.2021.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26047 u naseljima Popovec Kalnički i Obrež Kalnički.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11.11.2021.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26087 u naselju Sveti Petar Čvrstec.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
03.11.2021.

Sa danom 15.11.2021. godine službeno počinje zimska služba 2021-2022 koja traje sve do 15.04.2022. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbenom programu zimske službe 2021/2022. god.. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom prometovanja vozila u zimskim uvjetima. Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometa na cestama pod zimskom opremom: - motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače. - autobusa smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima. Molimo sve sudionike u prometu da ozbiljno shvate te se pridržavaju pravila tako da svoja vozila opreme zimskom opremom a brzinu kretanja prilagode uvjetima na cesti kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21.10.2021.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2212 u naselju Trema.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18.10.2021.

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG - Botovo - Dugo Selo, u km 503+545 u naselju Velika Mučna, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26091 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26091 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena 19.10.2021. godine (od 08:00 sati do 12:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselje Reka. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18.10.2021.

Zbog izvođenja radova na Denivelaciji raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, dio građevine: rekonstrukcija spoja Ulice kralja Tomislava i Gundulićeve ulice, os MC10 od stacionaže 0+460 do 0+583,86, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2209 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio Ulice kralja Tomislava u Križevcima u zoni radova (od raskrižja sa DC 22 prema željezničkom kolodvoru u duljini 120 m). Dionica će biti zatvorena od 18.10.2021. godine (od 07:00 sati) do 25.10.2021. godine (do 17:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
06.09.2021.

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG - Botovo - Dugo Selo, u km 519+718 u naselju Botovo ("Šoderica"), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2091 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2091 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena 08.09.2021. godine (od 07:00 sati do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Botovo, Đelekovec i Torčec. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
06.09.2021.

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG - Botovo - Dugo Selo, u km 519+475 u naselju Drnje, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2260 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2260 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena 07.09.2021. godine (od 11:00 sati do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Botovo, Đelekovec i Torčec. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17.08.2021.

Zbog izvođenja radova na Denivelaciji raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, dio građevine: rekonstrukcija spoja Ulice kralja Tomislava i Gundulićeve ulice, os MC10 od stacionaže 0+460 do 0+583,86, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2209 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio Ulice kralja Tomislava u Križevcima u zoni radova (od raskrižja sa DC 22 prema željezničkom kolodvoru u duljini 120 m). Dionica će biti zatvorena od 17.08.2021. godine (od 07:00 sati) do 18.10.2021. godine (do 17:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
04.08.2021.

Javni poziv: Temeljem Zaključka upravnog vijeća od 09.07.2021. godine pokreće se postupak Natječaja za izbor ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije. Prijave kandidata zaprimaju se u roku od 9 (devet) dana od objave natječaja.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28.07.2021.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2211 u naselju Cubinec.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
06.07.2021.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste žC 2230 u naselju Sveti Ivan Žabno (Ulica Republika).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21.06.2021.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26068 u naselju Križevci (Ulica Kalničke Punte) i Špiranec.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15.06.2021.

Zbog izvođenja radova na otklanjanju kvara na magistralnom cjevovodu Vratno – Križevci (Ulica Greberanec u Križevcima), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26064 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26064 u zoni radova (kod vodospreme "Greberanec". Dionica će biti zatvorena 16.06.2021. godine (od 08:00 do 19:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25.05.2021.

Zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Peščenik, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26082 od raskrižja sa LC 26091 (prema Peščeniku) do raskrižja sa LC 26092 (prema Kamenici). Dionica će biti zatvorena od 26.05.2021. godine (od 08:00 do 18:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28.04.2021.

Zbog izvođenja radova na Denivelaciji raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, dio građevine: Faza 3 – Ulica Ivana Gundulića od pozicije uklapanja produžetka Ulice kralja Tomislava na Ulicu Ivana Gundulića (km 0+300,00) sve do postojećeg mosta preko potoka Vrtlin (km 0+000,00), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26067 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio Ulice Ivana Gundulića u Križevcima od kućnog broja 96 do ulaza na parkiralište trgovačkog centra „Plodine“. Dionica će biti zatvorena 29.04.2021. godine (od 08:00 sati do 18:00 sati), 30.04.2021. godine (od 08:00 sati do 18:00 sati) i 03.05.2021. godine (od 08:00 sati do 18:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
02.04.2021.

Zbog izvođenja radova na polaganju kanalizacijskog i vodovodnog priključka za javnu vodoopskrbu i odvodnju zgrade za sport i rekreaciju i prateće sadržaje uz osnovnu školu u Ulici Tadije Smičiklasa u Križevcima, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2210 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio Ulice Tadije Smičiklasa od raskrižja sa Ulicom Drage Grdenića do raskrižja sa Frankopanskom ulicom. Dionica će biti zatvorena od 06.04.2021. godine od 08,00 sati do 16.04.2021. godine do 19.00 sati. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25.03.2021.

Zbog izvođenja radova na prekopu javne ceste radi polaganja kanalizacijskog priključka za rekonstruiranu zgradu Posjetiteljskog centra u Đurđevcu, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2184 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2184 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena 26.03.2021. godine od 8 do 17 sati. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16.11.2020.

Sa danom 15.11.2020. godine započela je zimska služba 2020-2021 koja traje sve do 15.04.2021. godine. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
04.11.2020.

Sa danom 15.11.2020. godine službeno počinje zimska služba 2020-2021 koja traje sve do 15.04.2021. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbenom programu zimske službe 2020/2021. god.. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom prometovanja vozila u zimskim uvjetima. Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometa na cestama pod zimskom opremom: - motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače. - autobusa smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima. Molimo sve sudionike u prometu da ozbiljno shvate te se pridržavaju pravila tako da svoja vozila opreme zimskom opremom a brzinu kretanja prilagode uvjetima na cesti kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29.10.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 3002 u naseljima Gregurovec i Ferežani.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.09.2020..

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja Grkinske ulice i Ulice Matije Gupca u Đurđevcu u kružno raskrižje, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2184 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2184 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 14.09.2020. godine do 30.06.2020. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27.08.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2089 u naseljima Jarčani i Apatovec.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
06.08.2020.

Zbog izvođenja radova na sanaciji propusta u naselju Veliki Otok, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2076 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2076 u zoni radova. Dionica će biti zatvorena 07.08.2020. godine od 08:00 sati do 16:00 sati. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti prometnice D20 i LC 26126. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
03.08.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2114 u naseljima Peteranec, Gabajeva Greda i Molve.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
03.08.2020.

Javni poziv: Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.07.2020.

Zbog izvođenja radova na sanaciji propusta preko potoka Kamešnica u naselju Ravenski Pavlovec, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26059 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26059 u zoni radova. Dionica će biti zatvorena od 13.07.2020. godine od 07:00 sati do 16.07.2020. godine do 17:00 sati. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti prometnica koja povezuje naselja Doljanec i Ravenski Pavlovec. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
09.07.2020.

Javni poziv: Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.07.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 25161 u naselju Vukšinec Riječki.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.07.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2114 u naselju Molve.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.07.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2114 u naselju Peteranec.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.07.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2114 u naselju Gabajeva Greda.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26.06.2020.

Javni poziv: Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19.06.2020.

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge L203 Križevci-Kloštar, u km 53+904 u naselju Sirova Katalena, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2213 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2213 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 24.06.2020. godine (od 21:30 sati) do 25.06.2020. godine (do 20:00 sati) . Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Kloštar Podravski, Suha Katalena i Budrovac. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18.06.2020.

Zbog izvođenja radova na prekopu javne ceste u svrhu polaganja kanalizacijskih cijevi, u Đurđevcu u Ulici bana Jelačića, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2247 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2247 od raskrižja sa Bjelovarskom ulicom do Ulice Donji brvci. Dionica će biti zatvorena 19.06.2020. godine od 07:00 sati do 17:00 sati. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz grad Đurđevac. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.06.2020.

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge R202 Varaždin - Dalj, u km 170+068 u naselju Kloštar Podravski, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2234 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2234 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 19.06.2020. godine (od 07:00 sati) do 20.06.2020. godine (do 18:30 sati) . Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Pitomaču i Kladare. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.06.2020.

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge R202 Varaždin - Dalj, u km 187+651 u naselju Virje, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26102 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26102 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 17.06.2020. godine (od 07:00 sati) do 18.06.2020. godine (do 18:30 sati) . Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice u naselju Virje. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.06.2020.

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge R202 Varaždin - Dalj, u km 192+310 u naselju Novigrad Podravski, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2150 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2150 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 15.06.2020. godine (od 07:00 sati) do 16.06.2020. godine (do 18:30 sati) . Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Jeduševac, Delovi i Koprivnički Bregi. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14.05.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2236 u naselju Donje Zdjelice.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12.05.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26064 u gradu Križevcima (Ulica Greberanec).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
09.03.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26003 u naselju Kamešnica, Kalnik, Borje, Vojnovec Kalnički, Hižanovec i Vukovec, u k.o. Kamešnica, Kalnik, Borje, Vojnovec Kalnički, Finčevec.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
09.03.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26044 u naselju Fajerovac, u k.o. Lukačevec.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17.02.2020.

Zbog izvođenja radova na polaganju zaštitne kolone u trup javne ceste između naselja Kamenica i ŽC 2143, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26082 od raskrižja sa LC 26092 (prema Kamenici) do raskrižja sa ŽC 2143. Dionica će biti zatvorena 19.02.2020. godine od 8.00 sati do 15.00 sati. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30.01.2020.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26044 u naselju Fajerovac, dijela lokalne ceste LC 26041 u naselju Kostanjevec Riječki, dijela lokalne ceste LC 26042 u naselju Deklešanec i dijela lokalne ceste LC 26043 u naselju Donja Rijeka, a sve u k.o. Gornja Rijeka, dijela lokalne ceste LC 26040 u naseljima Fodrovec Riječki, Kolarec i Pofuki (k.o. Pofuki), dijela lokalne ceste LC 25161 u naselju Kolarec (k.o. Pofuki) i dijela županijske ceste ŽC 2244 u naselju Pofuki (k.o. Pofuki).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
05.11.2019.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26044 u naselju Fajerovac, dijela lokalne ceste LC 26041 u naselju Kostanjevec Riječki, dijela lokalne ceste LC 26042 u naselju Deklešanec i dijela lokalne ceste LC 26043 u naselju Donja Rijeka, a sve u k.o. Gornja Rijeka.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.09.2019.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodoopsrbnog sustava, izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije u Ulici Marcela Kiepacha u Križevcima, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26067 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26067 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 10.09.2019. godine do 30.11.2019. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27.08.2019.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja Ulice Antuna Radića, Grkinske ulice i Ulice Matije Gupca u Đurđevcu u kružni tok, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2184 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2184 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 27.08.2019. godine do 30.11.2019. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
09.05.2019.

Zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Peščenik, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26082 od raskrižja sa LC 26091 (prema Peščeniku) do raskrižja sa LC 26092 (prema Kamenici). Dionica će biti zatvorena od 13.05.2019. godine do 17.05.2019. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26.03.2019.

Zbog izvođenja radova na sanaciji i proširenju mosta (preko potoka "Gliboki") u naselju Torčec, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2260 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2260 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 01.04.2019. godine do 30.05.2019. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Đelekovec, Drnje, Botovo i Šoderica. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13.11.2018.

Sa danom 15.11.2018. godine službeno počinje zimska služba 2018-2019 koja traje sve do 15.04.2019. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbenom programu zimske službe 2018/2019. god.. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom prometovanja vozila u zimskim uvjetima. Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometa na cestama pod zimskom opremom: - motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg kojis se postavljaju na pogonske kotače. - autobusa smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima. Molimo sve sudionike u prometu da ozbiljno shvate te se pridržavaju pravila tako da svoja vozila opreme zimskom opremom a brzinu kretanja prilagode uvjetima na cesti kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
08.11.2018.

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge R202 Varaždin - Dalj, u km 199+193 u naselju Koprivnički Bregi, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2149 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2149 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena 13.11.2018. godine (od 07:00 sati do 14:00 sati) . Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Jeduševac, Delovi i Novigrad Podravski. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22.10.2018.

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge R203 Križevci – Bjelovar - Kloštar, u km 13+898 u Ulici Republika u Sv. I. Žabnu, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2230 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2230 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena 25.10.2018. godine (cca 3 sata u prijepodnevnim satima), 26.10.2018. godine (od 07:00 sati do 14:00 sati) i 29.10.2018. godine (cca 3 sata u prijepodnevnim satima). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Sveti Ivan Žabno. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14.09.2018.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji propusta Karane, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26138 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26138 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 19.09.2018. godine do 15.11.2018. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Karane i Križevce. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20.07.2018.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta (preko potoka "Barna" u naselju Čepelovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2213 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2213 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 23.07.2018. godine do 31.08.2018. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Budančevica i Suha Katalena. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12.06.2018.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26046 u Vukovcu i Bogačevu Riječkom.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.05.2018.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja županijske ceste ŽC 2247 i lokalne ceste LC 26107 u Đurđevcu izgradnjom dva kružna toka, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2247 i LC 26107 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2247 i LC 26107 je u zoni izvođenja radova (raskrižje Ulice Đure Basaričeka, Ulice Stjepana Radića i Vinogradske ulice u Đurđevcu). Dionica će biti zatvorena od 15.05.2018. godine do 30.06.2018. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Grad Đurđevac. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
04.05.2018.

Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta u Ludbreškom Ivancu, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2089 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2089 od naselja Lubreški Ivanec do naselja Duga Rijeka. Dionica će biti zatvorena od 05.05.2018. godine do 11.05.2018. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Veliki Poganac, Radeljevo Selo, Ribnjak. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13.04.2018.

Zbog lošeg stanja mosta "Apatovec 1" (kod trafostanice) i "Apatovec 2" (kod "vuglenice") te izvođenja radova na njihovoj sanaciji, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2089 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2089 od naselja Jarčani do naselja Apatovec. Dionica će biti zatvorena od 16.04.2018. godine do 02.05.2018. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila (osim vozila najveće dopuštene mase veće od 7,5 t) mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselje Apatovec (zaselak Carine). Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
03.04.2018.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja lokalne ceste LC 26112 u Đurđevcu, Čepelovcu i Budrovcu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28.03.2018.

Zbog lošeg stanja mosta "Apatovec 1" (kod trafostanice) i "Apatovec 2" (kod "vuglenice") te izvođenja radova na njihovoj sanaciji, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2089 i to za promet vozila najveće dopuštene mase veće od 7,5 t. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2089 od naselja Jarčani do naselja Apatovec. Dionica će biti zatvorena od 28.03.2018. godine do 02.05.2018. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa vozilima najveće dopuštene mase veće od 7,5 t mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Carevdar, Lepavina, Veliki Botinovac i Veliki Poganac. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22.01.2018.

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava „Križevci – centar“ (cjelina br. 2 B) – Ulica Ivana Gundulića, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26067. Dionica koja se zatvara je dio Ulice Ivana Gundulića u Križevcima od raskrižja sa Koprivničkom ulicom do raskrižja sa Cvjetnom ulicom. Dionica će biti zatvorena od 23.01.2018. godine do 28.04.2018. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21.11.2017.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja lokalne ceste LC 26032 u Komatnici i Hlebinama.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13.11.2017.

Sa danom 15.11.2017. godine službeno počinje zimska služba 2017-2018 koja traje sve do 15.04.2018. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbenom programu zimske službe 2017/2018. god.. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom prometovanja vozila u zimskim uvjetima. Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometa na cestama pod zimskom opremom: - motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg kojis se postavljaju na pogonske kotače. - autobusa smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima. Molimo sve sudionike u prometu da ozbiljno shvate te se pridržavaju pravila tako da svoja vozila opreme zimskom opremom a brzinu kretanja prilagode uvjetima na cesti kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.10.2017.

Zbog izvođenja radova na prekopu javne ceste ŽC 2247 u Đurđevcu, a temeljem Odluke ravnatelja izvršiti će se zatvaranje dijela javne ceste ŽC 2247. Dionica koja se zatvara je dio Ulice Đure Basaričeka u Đurđevcu (od raskrižja sa Vinogradskom ulicom do raskrižja sa Ulicom Josipa Jelačića). Dionica će biti zatvorena u periodu od 11.10.2017. do 13.10.2017. godine. Promet je dozvoljen vozilima stanara i dostavnim vozilima. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
06.10.2017.

Zbog izvođenja radova na uređenju prometnice i oborinske odvodnje u Ulici Ivana Gundulića u Križevcima, a temeljem Odluke ravnatelja produljuje se vrijeme zatvaranja dionice javne ceste LC 26067. Dionica koja se zatvara je Ulica Ivana Gundulića u Križevcima. Dionica će biti zatvorena do 14.10.2017. godine. Promet je dozvoljen vozilima stanara i dostavnim vozilima. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
04.09.2017.

Zbog izvođenja radova na uređenju prometnice i oborinske odvodnje u Ulici Ivana Gundulića u Križevcima, a temeljem Odluke ravnatelja izvršiti će se zatvaranje dionice javne ceste LC 26067. Dionica koja se zatvara je Ulica Ivana Gundulića u Križevcima. Dionica će biti zatvorena u periodu od 04.09.2017. do 22.09.2017. godine. Promet je dozvoljen vozilima stanara i dostavnim vozilima. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31.08.2017.

Javni poziv: Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21.08.2017.

Javni poziv: Temeljem Zaključka upravnog vijeća od 27.07.2017. godine pokreće se postupak Natječaja za izbor ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije. Prijave kandidata zaprimaju se u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja u dnevnom glasilu (21.08.2017.).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21.07.2017.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja županijske ceste ŽC 2211 u Poljani Križevačkoj.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
06.07.2017.

Javni poziv: Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20.06.2017.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja županijske ceste ŽC 2114 u Gabajevoj Gredi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
05.06.2017.

Javni poziv: Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23.05.2017.

Javni poziv: Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22.05.2017.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja Ulice bana Jelačića i Ulice Đure Basaričeka u Đurđevcu, a temeljem Odluke ravnatelja izvršiti će se zatvaranje dionice javne ceste ŽC 2184 i ŽC 2247. Dionice koje se zatvaraju su Ulica bana Jelačića (od raskrižja sa Ulicom Donji Brvci do raskrižja sa Ulicom Đure Basaričeka) i Ulica Đure Basaričeka (od raskrižja sa Ulicom Donji Brvci do raskrižja sa nerazvrstaanom cestom za zgradu INA-E). Dionica će biti zatvorena u periodu od 22.05.2017. do 15.07.2017. godine i to svakim danom od 7.00 sati do 15.00 sati. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
06.04.2017.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja lokalne ceste LC 26067 u Ulici Ivana Gundulića u Križevcima.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20.01.2017.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja županijske ceste ŽC 2212 u naseljima Lemeš Križevački i Trema.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15.11.2016.

Sa danom 15.11.2016. godine službeno počinje zimska služba 2016-2017 koja traje sve do 15.04.2017. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbenom programu zimske službe 2016/2017. god.. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom prometovanja vozila u zimskim uvjetima. Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometa na cestama pod zimskom opremom: - motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg kojis se postavljaju na pogonske kotače. - autobusa smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima. Molimo sve sudionike u prometu da ozbiljno shvate te se pridržavaju pravila tako da svoja vozila opreme zimskom opremom a brzinu kretanja prilagode uvjetima na cesti kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
09.10.2016.

Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta u naselju Paunovac, a temeljem Odluke ravnatelja izvršiti će se zatvaranje dionice javne ceste LC 26091 u zoni klizišta (radova) u duljini oko 150 metara. Dionica će biti zatvorena u periodu od 10.10.2016. do 15.10.2016. godine i to svakim danom od 9.00 sati do 15.00 sati. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
01.08.2016.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja državne ceste D 2 i županijskih cesta ŽC 2185 i ŽC 2234 u kružni tok u Kloštru Podravskom, a temeljem Odluke ravnatelja izvršiti će se zatvaranje dionica javnih cesta na spomenutom raskrižju. Dionice će biti zatvorene u periodu od 01.08.2016. do 04.10.2016. godine. Promet državnom cestom D 2 odvijati će se naizmjenično jednim prometnim trakom. U zoni raskrižja, županijske ceste će biti zatvorene za sav promet, a kao alternativni pravci za odvijanje prometa osobnih vozila mogu se koristiti ostale prometnice u naselju Kloštar Podravski, dok su za teretna vozila obilazni pravci preko Kozarevca i Prugovca iz smjera juga te preko Podravskih Sesveta i Kalinovca iz smjera sjevera. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13.05.2016.

Obavještavamo sudionike u prometu da je dionica lokalne ceste LC 25154 ((D 24) - Gabrinovec - Vratno - Bočkovec (ŽC 2178)) koja je zbog nastanka klizišta na stacionaži 7+214 bila zatvorena za sav promet ponovno otvorena.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23.02.2016.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja Ulice bana Jelačića i Bjelovarske ulice u kružni tok u Đurđevcu, a temeljem Odluke ravnatelja izvršiti će se zatvaranje dionica javnih cesta na spomenutom raskrižju. Dionice će biti zatvorene u periodu od 23.02.2016. do 23.05.2016. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz grad Đurđevac. Dostavna vozila i vozila stanara smiju se kretati navedenim raskrižjem uz povećani oprez. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.12.2015.

Sa danom 15.11.2015. godine službeno počinje zimska služba 2015-2016 koja traje sve do 15.04.2016. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbenom programu zimske službe 2015/2016. god.. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom prometovanja vozila u zimskim uvjetima. Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometa na cestama pod zimskom opremom: - motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. - autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima. Molimo sve sudionike u prometu da ozbiljno shvate te se pridržavaju pravila tako da svoja vozila opreme zimskom opremom a brzinu kretanja prilagode uvjetima na cesti kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
09.12.2015.

Javni poziv: Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja lokalne ceste LC 26065 u Zagorskoj ulici u Križevcima.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27.10.2015.

Zbog izvođenja radova na konačkoj sanaciji željezničko - cestovnog prijelaza pruge Križevci - Bjelovar - Kloštar Podravski, u km 8 + 137 u Brezovljanima, a temeljem Odluke ravnatelja izvršiti će se zatvaranje dionice javne ceste LC 26119 (Sv. Ivan Žabno - Brezovljani - Poljana Križevačka) i to od križanja sa županijskom cestom ŽC 2211 u Pojani Križevačkoj pa do križanja sa županijskom cestom ŽC 2229 u Brezovljanima. Dionica će biti zatvorena u četvrtak 29.10.2015. od 07.00 sati do 17.00 sati uz mogućnost prometovanja do željezničke pruge. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Cubinec, Bukovje i Sveti Ivan Žabno. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
08.10.2015.

Obavještavamo sudionike u prometu da je dionica lokalne ceste LC 26119 koja je zbog radova na sanaciji kolosijeka željezničko - cestovnog prijelaza u Brezovljanima bila zatvorena za sav promet ponovno otvorena.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

02.10.2015.

Zbog izvođenja radova na zamjeni zastornog materijala i strojnoj regulaciji kolosijeka željezničko - cestovnog prijelaza pruge Križevci - Bjelovar - Kloštar Podravski, u km 8 + 137 u Brezovljanima, a temeljem Odluke ravnatelja izvršiti će se zatvaranje dionice javne ceste LC 26119 (Sv. Ivan Žabno - Brezovljani - Poljana Križevačka) i to od križanja sa županijskom cestom ŽC 2211 u Pojani Križevačkoj pa do križanja sa županijskom cestom ŽC 2229 u Brezovljanima. Dionica će biti zatvorena u periodu od 06.10.2015. od 06.00 sati do 07.10.2015. godine do 20.00 sati uz mogućnost prometovanja do željezničke pruge. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Cubinec, Bukovje i Sveti Ivan Žabno. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23.09.2015.

Obavještavamo sudionike u prometu da je dionica lokalne ceste LC 26085 koja je zbog radova na sanaciji propusta prije naselja Velike Sesvete bila zatvorena za sav promet ponovno otvorena.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16.09.2015.

Zbog izvođenja radova na sanaciji propusta na lokalnoj cesti LC 26085 prije naselja Velike Sesvete, a temeljem Odluke ravnatelja izvršiti će se zatvaranje dionice javne ceste od križanja sa nerazvrstanom cestom koja vodi u Male Sesvete pa do naselja Velike Sesvete. Dionica će biti zatvorena u periodu od 18.09.2015. do 22.09.2015. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Male Sesvete i Velike Sesvete. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
06.08.2015.

Zbog izvođenja radova na sanaciji propusta na lokalnoj cesti LC 26040 u naselju Pofuki izvršiti će se zatvaranje dionice javne ceste u naselju Pofuki od križanja sa županijskom cestom ŽC 2244 do kućnog broja 15. Dionica će biti zatvorena u periodu od 06.08.2015. do 30.09.2015. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Vukšinec Riječki i Sudovec. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19.06.2015

Zbog urušavanja dijela prometnice prilikom izvođenja radova na sanaciji klizišta na županijskoj cesti ŽC 2089 zatvaranje dionice javne ceste od granice sa Varaždinskom županijom do lokalne ceste LC 26004 u naselju Duga Rijeka vremenski se produljuje do subote 27.06.2015. godine.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15.06.2015.

Zbog sanacije klizišta na županijskoj cesti ŽC 2089 izvršiti će se zatvaranje dionice javne ceste od granice sa Varaždinskom županijom do lokalne ceste LC 26004 u naselju Duga Rijeka. Dionica će biti zatvorena u periodu od 15.06.2015. do 20.06.2015. godine. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12.05.2015.

Poziv na nadmetanje: Prodaja rabljenog osobnog automobila u vlasništvu Županijske uprave za ceste.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.04.2015.

Završeni su radovi na sanaciji klizišta "Zaistovec 1" u naselju Zaistovec na županijskoj cesti ŽC 3002. Radove na sanaciji klizišta izvodila je tvrtka "PZC Varaždin" iz Varaždina. Ugovoreni iznos radova iznosi 311.267,49 kn s PDV-om.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30.03.2015.

Završeni su radovi na sanaciji klizišta "Zaistovec 2" u naselju Zaistovec na županijskoj cesti ŽC 3002. Radove na sanaciji klizišta izvodila je tvrtka "PZC Varaždin" iz Varaždina. Ugovoreni iznos radova iznosi 434.006,90 kn s PDV-om.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
02.03.2015.

Uslijed velikih prošlogodišnjih oborina te ovogodišnjim otapanjem snijega nastala su klizišta na županijskim i lokalnim cestama. Klizišta su nastala na području naselja Apatovec, Duga Rijeka, Ludbreški Ivanec, Široko Selo, Paunovac i drugdje. Najkritičnija su klizišta u Širokom Selu, Paunovcu i Dugoj Rijeci gdje je zabranjeno prometovanje teretnim vozilima i autobusima.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25.09.2014.

Zbog nastanka klizišta na lokalnoj cesti LC 25154 ((D 24) - Gabrinovec - Vratno - Bočkovec (ŽC 2178)) na stacionaži 7+214, zatvara se dionica javne ceste. Zatvara se dionica javne ceste u zoni nastalog klizišta (na najvišem dijelu ceste na granici sa Varaždinskom županijom) do daljnjega za sav promet. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Arhiva 2014.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Arhiva 2013.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Arhiva 2012.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню