Javna nabava 2015. - ŽUC KKŽ

Отиване към съдържанието

Главно меню

Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava - Planovi nabave

 

                                               

Planirana sredstva nabave za 2021. godinu

Planirana sredstva nabave za 2020. godinu

1. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2020. godinu

Planirana sredstva nabave za 2019. godinu

1. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2019. godinu

 2. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2019. godinu

3. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2019. godinu

Planirana sredstva nabave za 2018. godinu
1. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2018. godinu

 2. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2018. godinu 

 3. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2018. godinu


 

Javna nabava - Objave

 

                                               

 

12.03.2021.
Poziv na nadmetanje: Radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije 2021-2025.

25.02.2021.
Poziv na nadmetanje: Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.

26.06.2020.
Javni poziv: Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa.

17.02.2020.
Poziv na nadmetanje: Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.

 

26.03.2019.
Poziv na nadmetanje: Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.

05.04.2018.
Poziv na nadmetanje: Modernizacija lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Modernizacija lokalne ceste LC 26077 - dionica Velike Sesvete. Grupa 2 - Modernizacija lokalne ceste LC 26046.

01.03.2018.
Poziv na nadmetanje: Obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Đurđevac - LC 26126 i ŽC 2214. Grupa 2 - Cestarija Koprivnica sjever - ŽC 2147, ŽC 2114, LC 26031. Grupa 3 - Cestarija Koprivnica jug - LC 26006, ŽC 2089, ŽC 2181. Grupa 4 - Cestarija Križevci - ŽC 3002, ŽC 2231, LC 26135.

23.02.2018.
Poziv na nadmetanje: Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž 2247 i lokalne ceste L 26107 u Đurđevcu (dva kružna toka).

Javna nabava - Sklopljeni ugovori


 

 

17.05.2021.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije 2021-2025.                                                                                                             

06.04.2021.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.                                                                                                             

02.04.2020.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.                                                              

15.10.2019.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.                                                              

28.06.2018.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Modernizacija lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Modernizacija lokalne ceste LC 26077 - dionica Velike Sesvete. Grupa 2 - Modernizacija lokalne ceste LC 26046.                    


 

 28.06.2018.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Đurđevac - LC 26126 i ŽC 2214. Grupa 2 - Cestarija Koprivnica sjever - ŽC 2147, ŽC 2114, LC 26031. Grupa 3 - Cestarija Koprivnica jug - LC 26006, ŽC 2089, ŽC 2181. Grupa 4 - Cestarija Križevci - ŽC 3002, ŽC 2231, LC 26135.                        

23.06.2018.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž 2247 i lokalne ceste L 26107 u Đurđevcu (dva kružna toka).            

Javna nabava - Registar ugovora

 

                                               

Registar ugovora za 2020. godinu

Registar ugovora za 2019. godinu

Registar ugovora za 2018. godinu

Registar ugovora za 2017. godinu
Registar ugovora za 2016. godinu
Registar ugovora za 2015. godinu
Registar ugovora za 2014. godinu
Registar ugovora za 2013. godinu

 

                                               

Javna nabava - Ostalo

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Javna nabava - Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

                                               

12.03.2021.
Radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije 2021-2025.

Izvješće o prethodnom savjetovanju                                                            

25.02.2021.
Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.

Izvješće o prethodnom savjetovanju                                                            

17.02.2020.
Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.

Izvješće o prethodnom savjetovanju                                                            

26.03.2019.
Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.

Izvješće o prethodnom savjetovanju                                                              

04.04.2018.
Modernizacija lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Modernizacija lokalne ceste LC 26077 - dionica Velike Sesvete. Grupa 2 - Modernizacija lokalne ceste LC 26046.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

01.03.2018.
Obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Đurđevac - LC 26126 i ŽC 2214. Grupa 2 - Cestarija Koprivnica sjever - ŽC 2147, ŽC 2114, LC 26031. Grupa 3 - Cestarija Koprivnica jug - LC 26006, ŽC 2089, ŽC 2181. Grupa 4 - Cestarija Križevci - ŽC 3002, ŽC 2231, LC 26135.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

23.02.2018.
Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž 2247 i lokalne ceste L 26107 u Đurđevcu (dva kružna toka).

Izvješće o prethodnom savjetovanju 

                                               

Javna nabava - Sukob interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima Županijska uprava za ceste Križevci ne smije sklapati ugovore u javnoj nabavi:

Na temelju odredbe  članka 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Križevci ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi: Karas d.o.o. Kozarevac i Karas proizvodnja Kozarevac.


 

Назад към съдържанието | Назад към главното меню