Javna nabava 2015. - ŽUC KKŽ

Отиване към съдържанието

Главно меню

Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava - Planovi nabave

 

Planirana sredstva nabave za 2019. godinu

1. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2019. godinu

 2. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2019. godinu

Planirana sredstva nabave za 2018. godinu
1. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2018. godinu

 2. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2018. godinu 

 3. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2018. godinu
Planirana sredstva nabave za 2017. godinu
1. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2017. godinu
2. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2017. godinu
Planirana sredstva nabave za 2016. godinu
1. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2016. godinu
2. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2016. godinu
3. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2016. godinu
4. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2016. godinu
Planirana sredstva nabave za 2015. godinu
1. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2015. godinu
2. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2015. godinu
3. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2015. godinu
4. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2015. godinu
5. Izmjene planiranih sredstva nabave za 2015. godinu

 

Javna nabava - Objave

26.03.2019.
Poziv na nadmetanje: Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.

05.04.2018.
Poziv na nadmetanje: Modernizacija lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Modernizacija lokalne ceste LC 26077 - dionica Velike Sesvete. Grupa 2 - Modernizacija lokalne ceste LC 26046.

01.03.2018.
Poziv na nadmetanje: Obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Đurđevac - LC 26126 i ŽC 2214. Grupa 2 - Cestarija Koprivnica sjever - ŽC 2147, ŽC 2114, LC 26031. Grupa 3 - Cestarija Koprivnica jug - LC 26006, ŽC 2089, ŽC 2181. Grupa 4 - Cestarija Križevci - ŽC 3002, ŽC 2231, LC 26135.

23.02.2018.
Poziv na nadmetanje: Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž 2247 i lokalne ceste L 26107 u Đurđevcu (dva kružna toka).

28.06.2017.
Poziv na nadmetanje: Obnove/modernizacija kolnika: nabava po grupama. Grupa 1: Obnova kolnika ŽC 2182 Javorovac. Grupa 2: Obnova kolnika ŽC 2228 Trema. Grupa 3: Obnova kolnika LC 26085, LC 26141 Kloštar Vojakovački - Velike Sesvete. Grupa 4: Modernizacija kolnika LC 26055 Piškovec.

17.05.2017.
Poziv na nadmetanje: Uređenje prometnice i oborinske odvodnje u ulici Ivana Gundulića u Križevcima.

18.04.2017.
Poziv na nadmetanje: Obnove/modernizacija kolnika: nabava po grupama. Grupa 1: Obnova kolnika ŽC 2089 Duga Rijeka. Grupa 2: Obnova kolnika ŽC 2114 Peteranec - Hlebine. Grupa 3: Obnova kolnika ŽC 2183 Virje - Šemovci. Grupa 4: Obnova kolnika ŽC 2214 Kalinovac. Grupa 5: Obnova kolnika LC 26031 Đelekovec-Šoderica. Grupa 6: Obnova kolnika LC 26129 Kloštar Podravski - Kozarevac. Grupa 7: Modernizacija LC 26069 Đurđic. Grupa 8: Modernizacija LC 26080 Trnovac Sokolovački - Ladislav Sokolovački.

06.04.2017.
Poziv na nadmetanje: Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije 2017. - 2021..Javna nabava - Sklopljeni ugovori

28.06.2018.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Modernizacija lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Modernizacija lokalne ceste LC 26077 - dionica Velike Sesvete. Grupa 2 - Modernizacija lokalne ceste LC 26046.                    

 28.06.2018.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Đurđevac - LC 26126 i ŽC 2214. Grupa 2 - Cestarija Koprivnica sjever - ŽC 2147, ŽC 2114, LC 26031. Grupa 3 - Cestarija Koprivnica jug - LC 26006, ŽC 2089, ŽC 2181. Grupa 4 - Cestarija Križevci - ŽC 3002, ŽC 2231, LC 26135.                        

23.06.2018.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž 2247 i lokalne ceste L 26107 u Đurđevcu (dva kružna toka).            

10.07.2017.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Obnove/modernizacija kolnika: nabava po grupama. Grupa 1: Obnova kolnika ŽC 2089 Duga Rijeka. Grupa 2: Obnova kolnika ŽC 2114 Peteranec - Hlebine. Grupa 3: Obnova kolnika ŽC 2183 Virje - Šemovci. Grupa 4: Obnova kolnika ŽC 2214 Kalinovac. Grupa 5: Obnova kolnika LC 26031 Đelekovec-Šoderica. Grupa 6: Obnova kolnika LC 26129 Kloštar Podravski - Kozarevac. Grupa 7: Modernizacija LC 26069 Đurđic. Grupa 8: Modernizacija LC 26080 Trnovac Sokolovački - Ladislav Sokolovački.

10.07.2017.
Obavijest o sklopljenim ugovorima: Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije 2017. - 2021..

Javna nabava - Registar ugovora

Registar ugovora za 2019. godinu

Registar ugovora za 2018. godinu

Registar ugovora za 2017. godinu
Registar ugovora za 2016. godinu
Registar ugovora za 2015. godinu
Registar ugovora za 2014. godinu
Registar ugovora za 2013. godinu

 

Javna nabava - Ostalo

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Javna nabava - Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima


 

                                                                                              

26.03.2019.
Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 - Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 - Cestarija Đurđevac, Grupa 4 - Cestarija Križevci.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

04.04.2018.
Modernizacija lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Modernizacija lokalne ceste LC 26077 - dionica Velike Sesvete. Grupa 2 - Modernizacija lokalne ceste LC 26046.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

01.03.2018.
Obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 - Cestarija Đurđevac - LC 26126 i ŽC 2214. Grupa 2 - Cestarija Koprivnica sjever - ŽC 2147, ŽC 2114, LC 26031. Grupa 3 - Cestarija Koprivnica jug - LC 26006, ŽC 2089, ŽC 2181. Grupa 4 - Cestarija Križevci - ŽC 3002, ŽC 2231, LC 26135.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

23.02.2018.
Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž 2247 i lokalne ceste L 26107 u Đurđevcu (dva kružna toka).

Izvješće o prethodnom savjetovanju

27.06.2017.
Obnove/modernizacija kolnika: nabava po grupama. Grupa 1: Obnova kolnika ŽC 2182 Javorovac. Grupa 2: Obnova kolnika ŽC 2228 Trema. Grupa 3: Obnova kolnika LC 26085/LC 26141 Kloštar Vojakovački - Velike Sesvete. Grupa 4: Modernizacija LC 26055 Piškovec.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

21.06.2017.
Obnove/modernizacija kolnika: nabava po grupama. Grupa 1: Obnova kolnika ŽC 2182 Javorovac. Grupa 2: Obnova kolnika ŽC 2228 Trema. Grupa 3: Obnova kolnika LC 26085/LC 26141 Kloštar Vojakovački - Velike Sesvete. Grupa 4: Modernizacija LC 26055 Piškovec.

Nacrt - Dokumentacija o nabavi
Troškovnik - Grupa 1: Obnova kolnika ŽC 2182 Javorovac
Troškovnik - Grupa 2: Obnova kolnika ŽC 2228 Trema
Troškovnik - Grupa 3: Obnova kolnika LC 26085, LC 26141 Kloštar Vojakovački - Velike Sesvete
Troškovnik - Grupa 4: Modernizacija kolnika LC 26055 Piškovec

16.05.2017.
Uređenje prometnice i oborinske odvodnje u ulici Ivana Gundulića u Križevcima.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

10.05.2017.
Uređenje prometnice i oborinske odvodnje u ulici Ivana Gundulića u Križevcima.

Nacrt - Dokumentacija o nabavi
Troškovnik

18.04.2017.
Obnove/modernizacija kolnika: nabava po grupama. Grupa 1: Obnova kolnika ŽC 2089 Duga Rijeka. Grupa 2: Obnova kolnika ŽC 2114 Peteranec - Hlebine. Grupa 3: Obnova kolnika ŽC 2183 Virje - Šemovci. Grupa 4: Obnova kolnika ŽC 2214 Kalinovac. Grupa 5: Obnova kolnika LC 26031 Đelekovec-Šoderica. Grupa 6: Obnova kolnika LC 26129 Kloštar Podravski - Kozarevac. Grupa 7: Modernizacija LC 26069 Đurđic. Grupa 8: Modernizacija LC 26080 Trnovac Sokolovački - Ladislav Sokolovački.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

11.04.2017.
Obnove/modernizacija kolnika: nabava po grupama. Grupa 1: Obnova kolnika ŽC 2089 Duga Rijeka. Grupa 2: Obnova kolnika ŽC 2114 Peteranec - Hlebine. Grupa 3: Obnova kolnika ŽC 2183 Virje - Šemovci. Grupa 4: Obnova kolnika ŽC 2214 Kalinovac. Grupa 5: Obnova kolnika LC 26031 Đelekovec-Šoderica. Grupa 6: Obnova kolnika LC 26129 Kloštar Podravski - Kozarevac. Grupa 7: Modernizacija LC 26069 Đurđic. Grupa 8: Modernizacija LC 26080 Trnovac Sokolovački - Ladislav Sokolovački.

Nacrt - Dokumentacija o nabavi
Troškovnik - Grupa 1: Obnova kolnika ŽC 2089 Duga Rijeka
Troškovnik - Grupa 2: Obnova kolnika ŽC 2114 Peteranec - Hlebine
Troškovnik - Grupa 3: Obnova kolnika ŽC 2183 Virje - Šemovci
Troškovnik - Grupa 4: Obnova kolnika ŽC 2214 Kalinovac
Troškovnik - Grupa 5: Obnova kolnika LC 26031 Đelekovec-Šoderica
Troškovnik - Grupa 6: Obnova kolnika LC 26129 Kloštar Podravski - Kozarevac
Troškovnik - Grupa 7: Modernizacija LC 26069 Đurđic
Troškovnik - Grupa 8: Modernizacija LC 26080 Trnovac Sokolovački - Ladislav Sokolovački


03.04.2017.
Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije 2017. - 2021.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

27.03.2017.
Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije 2017. - 2021.

Nacrt - Dokumentacija o nabavi
Popis i opis radova
Popis županijskih i lokalnih cesta

 

Javna nabava - Sukob interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima Županijska uprava za ceste Križevci ne smije sklapati ugovore u javnoj nabavi:

Na temelju odredbe  članka 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Križevci ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi: Karas d.o.o. Kozarevac i Karas proizvodnja Kozarevac.


 

Назад към съдържанието | Назад към главното меню