Županijska uprava za ceste Križevci

 • Godišnja naknada za uporabu javnih cesta prilikom prilikom registracije vozila

  Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za uporabu javnih cesta. Godišnja naknada utvrđena je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Godišnju naknadu za uporabu javih cesta može se uplatiti direktno na račun Županijske uprave za ceste Križevci čime ćete uštedjeti zbog usluge naplate godišnje naknade za uporabu javnih cesta koju računaju stanice za tehnički pregled vozila ako se uplaćuje kod njih.

  Primjer popunjavanja naloga za plaćanje Godišnja naknada za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila.

 • Povrat dijela plaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta

  Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene  godišnje naknade za uporabu javnih cesta razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.  Vlasnik motornih i priključnih vozila može Županijskoj upravi za ceste Križevci u roku od 15 dana od dana odjave vozila podnijeti:
  Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta,

  Pravo na povrat plaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu u jednoj kalendarskoj godini podnošenjem: Zahtjeva za povrat plaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta za osobe s invaliditetom.

 • Obavljanje radova uz javne ceste

  Za svako obavljanje radova uz javne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste Križevci (izgradnja i popravak komunalnih instalacija, izgradnja i rekonstrukcije objekata i građevina, rušenje i dovlačenje drveća, priključci na instalacije i dr.), potrebno je ishoditi Suglasnost za izvođenje radova uz javnu cestu

  Primjer Zahtjeva za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu.

Kontakt

Županijska uprava za ceste Križevci