Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Sanacija i proširenje mosta (preko potoka "Gliboki") u naselju Torčec

Sanacija i proširenje mosta (preko potoka “Gliboki”) u naselju Torčec

Novosti

Sanacija i proširenje mosta (preko potoka "Gliboki") u naselju Torčec

Zbog izvođenja radova na sanaciji i proširenju mosta (preko potoka “Gliboki”) u naselju Torčec, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2260 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2260 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena od 01.04.2019. godine do 30.05.2019. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Đelekovec, Drnje, Botovo i Šoderica. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.