Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Započinjanje postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26064 u gradu Križevcima (Ulica Greberanec)

Započinjanje postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26064 u gradu Križevcima (Ulica Greberanec)

Novosti

Započinjanje postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26064 u gradu Križevcima (Ulica Greberanec)

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26064 u gradu Križevcima (Ulica Greberanec).