Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Započinjanje postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 25161 u naselju Vukšinec Riječki