Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

Novosti

Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na Denivelaciji raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, dio građevine: rekonstrukcija spoja Ulice kralja Tomislava i Gundulićeve ulice, os MC10 od stacionaže 0+460 do 0+583,86, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2209 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio Ulice kralja Tomislava u Križevcima u zoni radova (od raskrižja sa DC 22 prema željezničkom kolodvoru u duljini 120 m). Dionica će biti zatvorena od 17.08.2021. godine (od 07:00 sati) do 18.10.2021. godine (do 17:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.