Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Sanacija oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Hudovljani

Zatvaranje ceste – dio lokalne ceste Kamenica – Hudovljani

Novosti

Sanacija oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Hudovljani

Zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Hudovljani, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je udovljani LC 26082 od raskrižja sa LC 26092 (prema Kamenici) do raskrižja sa ŽC 2143 (naselje Hudovljani). Dionica će biti zatvorena od 17.01.2022. godine (od 8:00 sati) do 21.01.2022. godine (do 18:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.