Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Aglomeracija „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeveroistok“ (cjelina br. 8), I. Faza – naselje Karane

Zatvaranje ceste – dio lokalne ceste LC 26138 u naselju Karane

Novosti

Aglomeracija „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeveroistok“ (cjelina br. 8), I. Faza – naselje Karane

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeveroistok“ (cjelina br. 8), I. Faza – naselje Karane, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26138 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26138 u naselju Karane, Ulica Karane od kućnog broja 69 do 77. Dionica će biti zatvorena od 11.02.2022. godine (od 7:00 sati) do 12.02.2022. godine (do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.