Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Kozarevac

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26129

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Kozarevac

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Kozarevac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26129 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Ulica Petra Preradovića u naselju Kozarevac. Dionica će biti zatvorena 29.07.2022. godine (od 07:00 do 16:00 sati) i 03.08.2022. godine (od 07:00 do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Prugovac i Budančevica. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.