Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Evidentiranje dijela javne ceste ŽC 2150

Javni poziv ŽUC KKŽ za 16.09.2022. ŽC 2150

Novosti

Evidentiranje dijela javne ceste ŽC 2150

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2150 (Novigrad Podravski – Delovi).

 

Javni poziv ŽUC KKŽ_za 16 09 2022