Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Prodaja nekretnina u k.o. Koprivnica

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Županijske uprave za ceste Križevci

Novosti

Prodaja nekretnina u k.o. Koprivnica

Na temelju Zaključka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Križevci, objavljuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Županijske uprave za ceste Križevci.

Javni natječaj_prodaja nekretnina KC_15 09 2022