Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Prodaja nekretnina u k.o. Koprivnica

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Županijske uprave za ceste Križevci

Novosti

Prodaja nekretnina u k.o. Koprivnica

Županijska uprava za ceste Križevci nakon provedenog Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Županijske uprave za ceste Križevci u k.o. Koprivnica objavljuje zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda.

zapisnik o otvaranju i prijedlog