Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2150

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2150 i to za promet vozilima ukupne mase veće od 3,5 t. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2150 i to glavna ulica kroz naselje Delovi (od raskrižja sa nerazvrstanom cestom za CPS „Molve“ do raskrižja sa ŽC 2147). Dionica će biti zatvorena od 03.10.2022. godine (od 10:00 sati) do 31.10.2022. godine (do 17:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Virje i Molve. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.