Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže u Križevcima (Ulica Greberanec)

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26064

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže u Križevcima (Ulica Greberanec)

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Greberanec) – dionica Z_13.1, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26064 i to za promet motornih vozila osim za vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Ulica Greberanec u Križevcima i Ulica Šebre u naselju Pesek. Dionica će biti zatvorena od 03.11.2022. godine (od 7:00 sati) do 30.12.2022. godine (do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Križevce (Ulica Radnički dol, Ulica Pušća, Ulica Tadije Smičiklasa, Ulica Frana Supila, Ulica Franje Markovića, Kalnička ulica). Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.