Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Zatvaranje ceste - dionica javne ceste LC 26065, Zagorska ulica u Križevcima,

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26065 u Križevcima

Novosti

Zatvaranje ceste - dionica javne ceste LC 26065, Zagorska ulica u Križevcima,

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeverozapad“ (cjelina br. 8), I. Faza – Križevci (Zagorska ulica), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26065 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Zagorska ulica u Križevcima osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica će biti zatvorena od 15.11.2022. godine te najkasnije do 13.06.2023. godine i to radnim danom od 8:00 sati do 16:00 sati. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.