Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije naselja Prikraj Križevački

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26068

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije naselja Prikraj Križevački

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – jugozapad“ (cjelina br. 7), I. Faza – naselje Prikraj Križevački, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26068 i to za promet motornih vozila osim vozila stanara. Dionica koja se zatvara je dio javne ceste LC 26068 i to Ulica Kalničke punte u Križevcima i Prikraj Križevački (od ulaza u naselje do kućnog broja 2) . Dionica će biti zatvorena 20.12.2022. godine (od 7:00 sati do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Križevce, Sveti Martin i Brckovčinu. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.