Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže naselja Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, dionica: Budančevica (kanal B4)

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2232 u Budančevici

Novosti

Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže naselja Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, dionica: Budančevica (kanal B4)

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, dionica: Budančevica (kanal B4), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2232 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Kolodvorska ulica u naselju Budančevica.  Dionica će biti zatvorena od 01.02.2023. godine do 01.04.2023. godine i to dva dana tjedno (od 07:00 do 17:00 sati) ovisno od dinamici izvođenja radova. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Kozarevac i Kloštar Podravski. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka