Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Sanacija mosta preko vodotoka "Črnec"

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 31062 u naselju Gornji Tkalec

Novosti

Sanacija mosta preko vodotoka "Črnec"

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije investitor je radova na sanaciji mosta preko vodotoka “Črnec” u naselju Gornji Tkalec (Zagrebačka županija). U tu svrhu a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 31062 (Graberšćak (ŽC 3034) – Novaki Ravenski) i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je u zoni radova (Zagrebačka županija). Dionica će biti zatvorena od 20.02.2023. godine (od 7:00 sati) do 25.06.2023. godine (do 17:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Stara Ves, Špiranec, Pokasin i Repinec. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.