Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže naselja Budrovac i Čepelovac

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2213 u Čepelovcu

Novosti

Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže naselja Budrovac i Čepelovac

Zbog izvođenja radova na izgradnji izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Budrovac i Čepelovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2213 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Planinska ulica u naselju Čepelovac. Dionica će biti zatvorena od 23.03.2023. godine (od 10:00 sati) do 31.03.2023. godine (do 17:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz grad Đurđevac i naselje Budrovac. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka