Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže u naseljima Gornja Brckovčina, Donja Brckovčina i Ulica Gornje Križevčine u Križevcima

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26064

Novosti

Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže u naseljima Gornja Brckovčina, Donja Brckovčina i Ulica Gornje Križevčine u Križevcima

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Gornja Brckovčina, Donja Brckovčina, Križevci (Ulica Gornje Križevčine) – dionica Z_1.1, Z_1.2, Z_1.3, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26064 i to za promet motornih vozila osim za vozila stanara. Dionica koja se zatvara je dio naselja Gornja Brckovčina, Donja Brckovčina i Ulica Gornje Križevčine u Križevcima odnosno od raskrižja sa ŽC 3034 do raskrižja sa ŽC 3002. Dionica će biti zatvorena od 18.05.2023. godine (od 10:00 sati) do 31.05.2023. godine (do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Križevce (Vrbovečka ulica, Ulica Koruška, Ulica Petra Krešimira, Ulicu Križevčine). Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka