Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže u Zagorskoj ulici u Križevcima

Zatvaranje ceste – dionice javnih cesta LC 26065 i LC 26140 u Križevcima

Novosti

Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže u Zagorskoj ulici u Križevcima

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeverozapad“ (cjelina br. 8), I. Faza – Križevci (Zagorska ulica) – spajanje Kanala Z_13 (R.O. 545 Zagorska ulica) sa Kanalom Z_15 (R.O. 735 Ulica Pušća) te rekonstrukciji odvodnje Kanala Z_15 (R.O. 733 – R.O. 738), a temeljem Odluke ravnatelja zatvaraju se dionice javnih cesta LC 26065 i LC 26140 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Ulica Pušća u Križevcima od raskrižja sa Ulicom Vjenceslava Novaka do Prigorske ulice osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica će biti zatvorena od 24.07.2023. godine (od 8:00 sati) te najkasnije do 04.08.2023. godine (do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Križevce (Prigorska ulica, Ulica Vjenceslava Novaka, Ulica Frana Supila, Ulica branitelja Hrvatske, Zagrebačka ulica, Ulica Koruška, Ulica Petra Krešimira). Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka