Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izlijevanja vodotoka

Zatvaranje ceste – dionice javne ceste ŽC 2091

Novosti

Izlijevanja vodotoka

Zbog oštećenja javne ceste nastale zbog izlijevanja rijeke Drave u jezero Šoderica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2091. Dionica koja se zatvara je javna cesta javna cesta ŽC 2091 na području naselja Drnje (turističko ljetovalište „Šoderica“ od ulaza u kamp do prilazne ceste za teretni kolodvor Botovo). Privremeno zatvaranje dijela javne cestu vrijedi do daljnjega. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Đelekovec, Torčec i Drnje. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne signalizacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka