Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

14. županijski polumaraton „Kalnik – Križevci ’23 – KTC“ i „4. Križevačka osmina“

Zatvaranje ceste – Križevci, dionica lokalne ceste LC 26067

Novosti

14. županijski polumaraton „Kalnik – Križevci ’23 – KTC“ i „4. Križevačka osmina“

Zbog održavanja 14. županijskog polumaratona „Kalnik – Križevci ’23 – KTC“ i „4. Križevačke osmine“, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26067 u Križevcima i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Trg bana Lackovića te Ulica bana Josipa Jelačića od raskrižja sa Trgom bana Lackovića do raskrižja sa Ulicom Milutina Cihlara Nehaja u Križevcima. Dionica će biti zatvorena 09.09.2022. godine od 10:00 sati pa sve do kraja utrka. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz grad Križevci. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka