Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže u Križevcima (Ulica Radnički dol)

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26140

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže u Križevcima (Ulica Radnički dol)

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Radnički dol) – dionica Z_12, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26140 i to za promet motornih vozila osim za vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Ulica Pušča (od kbr. 36 do kbr. 72) i Ulica Radnički dol u Križevcima. Dionica će biti zatvorena od 22.09.2023. godine (od 7:00 sati) do 15.11.2023. godine (do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Križevce (Prigorska ulica, Ulica kralja Petra Krešimira, Ulica Franje Markovića, Kalnička ulica, Ulica Greberanec) i naselje Pesek. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka