Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Evidentiranje dijela javne ceste ŽC 2238

Javni poziv ŽUC KKŽ za 20.10.2023. ŽC 2238

Novosti

Evidentiranje dijela javne ceste ŽC 2238

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2238 (Kloštar Vojakovački).

 

Javni poziv ŽUC KKŽ_za 20 10 2023