Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2147 u naselju Koprivnički Bregi

Novosti

Zbog izvođenja radova na sanaciji konzolnog vijenca i ograde mosta na ŽC 2147 u Koprivničkim Bregima preko potoka Lipovec, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2147. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2147 u naselju Koprivnički Bregi (zona radova kod mosta preko potoka „Lipovec“). Prema obavijesti izvođača dionica će biti zatvorena od 24.10.2023. godine (od 9:00 sati) te najkasnije do 30.11.2023. godine (do 15:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselje naselja Koprivnički Bregi, Glogovac, Štaglinec, Draganovec, Koprivnicu. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka i obilazni pravci