Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2150

Novosti

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2150 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2150 i to glavna ulica kroz naselje Delovi (od raskrižja sa nerazvrstanom cestom za CPS „Molve“ do raskrižja sa ŽC 2147 (stanarima je dozvoljeno iz smjera sjevera)). Dionica će biti zatvorena 23.02.2024. godine (od 7:00 sati do 18:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselja Virje, Molve, Hlebine, Sigetec, Drnje. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka

Obilazak