Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Obnove kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica, Grupa 2 – Cestarija Križevci

Novosti

Poziv na nadmetanje