Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izvođenje radova na obnovi željezničke pruge Koprivnica - Virovitica

Zatvaranje cesta – dionica lokalne ceste LC 26129 i ŽC 2234 u naselju Kloštar Podravski

Novosti

Izvođenje radova na obnovi željezničke pruge Koprivnica - Virovitica

Zbog izvođenja radova na obnovi željezničke pruge Koprivnica – Virovitica, poddionica Pitomača (isklj) – Kloštar (uklj), privremeno se za promet zatvaraju dionice lokalne ceste LC 26129 i županijske ceste ŽC 2234. Dionice koje se zatvaraju su javna cesta LC 26129 u naselju Kloštar Podravski (u zoni radova ŽCP “Kloštar”) i javna cesta ŽC 2234 u naselju Kloštar Podravski (u zoni radova ŽCP “Kloštar – Dinjevac”. Prema obavijesti izvođača dionica LC 26129 će biti zatvorena od 03.04.2024. godine do 05.04.2024. godine. Dionica ŽC 2234 će biti zatvorena od 06.04.2024. godine do 08.04.2024. godine. Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka

Obilazak – LC 26129

Obilazak – ŽC 2234