Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26140 u Križevcima

Novosti

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Pušća, Ulica Radnički dol) – dionica Z_12.3 i Z_12 T, a temeljem Odluke ravnatelja zatvaraju se dionica javne ceste LC 26140 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio Ulice Pušća i Ulice Radnički dol (od kbr. 1 do 27) u Križevcima odnosno u zoni radova osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica će biti zatvorena od 03.04.2024. godine (od 8:00 sati) te najkasnije do 25.05.2024. godine (do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Križevce (Prigorska ulica, Ulica Koruška, Ulica Petra Krešimira, Ulica Križevčine, Pesek, Ulica Greberanec). Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka

Obilazak