Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2213 u Čepelovcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Budrovac i Čepelovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2213 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Planinska ulica u naselju ...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2238 u Kloštru Vojakovačkom i LC 26069 u Novom Đurđicu

Zbog izvođenja radova na svjetlotehničkim mjerenjima kod rekonstrukcije sustava javne rasvjete na području grada Križevca – okolna naselja u sastavu grada, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2238 i LC 26069 i to za promet motornih vozila. Dionice koje se zatvaraju su u na...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 31062 u naselju Gornji Tkalec

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije investitor je radova na sanaciji mosta preko vodotoka “Črnec” u naselju Gornji Tkalec (Zagrebačka županija). U tu svrhu a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 31062 (Graberšćak (ŽC 3034) – Novaki Ravenski) i to ...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2213 u Čepelovcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Budrovac i Čepelovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2213 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Planinska ulica u naselju ...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2091 u naselju Drnje

Zbog izvođenja radova na izgradnji nadvožnjaka “Šoderica” u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2091. Dionica koja se zatvara...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26064

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Greberanec), Pesek (Ulica Šebre) – dionica Z_12.1, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26064 i to za pr...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2234 u Kloštru Podravskom

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, dionica: Kloštar Podravski – Ulica Petra Preradovića i Oderjan, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2234 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradiliš...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2232 u Budančevici

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, dionica: Budančevica (kanal B4), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2232 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica ko...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida stajališta „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2238. Dionica ko...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2184 u Đurđevcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji vodno gospodarske infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete – Grupa C: vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca – rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Đurđevcu, Ulica Antuna Radića i Trg svetog Jurja, a temeljem Odluke ravnatelja...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26068

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – jugozapad“ (cjelina br. 7), I. Faza – naselje Prikraj Križevački, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26068 i to za promet motornih vozila osim...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26067

Zbog izvođenja radova na sanaciji prometnice radi zamjene dotrajale kanalizacijske mreže, u Križevcima, Ulica Ivana Gundulića (od kućnog broja 12 do raskrižja sa Cvjetnom ulicom), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26067 i to za promet motornih vozila osim vozila stanara....