Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Javni poziv ŽUC KKŽ za 07.03.2022. ŽC 2113, 2182, 2184, 26154

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2113 (Peteranec), županijske ceste ŽC 2182 (Novigrad Podravski), županijske ceste ŽC 2184 (Molve, Molve Grede), lokalne ceste LC 26154 (Peteranec).

Javni poziv ŽUC KKŽ za 08. 12. 2021. LC 26080

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26080 u naseljima Velika Branjska i Trnovac Sokolovački.

Javni poziv ŽUC KKŽ za 08 12 2021 LC 26047

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26047 u naseljima Popovec Kalnički i Obrež Kalnički.

Javni poziv ŽUC KKŽ za 18 11 2021 LC 26087

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26087 u naselju Sveti Petar Čvrstec.

Zimska služba 2021/2022

Sa danom 15.11.2021. godine službeno počinje zimska služba 2021-2022 koja traje sve do 15.04.2022. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbeni program zimske sluzbe 2021/2022. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjet...

Javni poziv ŽUC KKŽ za 27.10.2021 ŽC 2212

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2212 u naselju Trema.

Sanacija željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u km 503+545 u naselju Velika Mučna

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u km 503+545 u naselju Velika Mučna, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26091 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC ...

Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na Denivelaciji raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, dio građevine: rekonstrukcija spoja Ulice kralja Tomislava i Gundulićeve ulice, os MC10 od stacionaže 0+460 do 0+583,86, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2209 i to z...

Sanacija željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u naselju Botovo (“Šoderica”)

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u km 519+718 u naselju Botovo (“Šoderica”), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2091 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio...

Sanacija željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u naselju Drnje

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u km 519+475 u naselju Drnje, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2260 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2260 ...

Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na Denivelaciji raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, dio građevine: rekonstrukcija spoja Ulice kralja Tomislava i Gundulićeve ulice, os MC10 od stacionaže 0+460 do 0+583,86, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2209 i to z...

Natječaj za ravnatelja 2021/2025

Temeljem Zaključka upravnog vijeća od 09.07.2021. godine pokreće se postupak Natječaja za izbor ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije. Prijave kandidata zaprimaju se u roku od 9 (devet) dana od objave natječaja. Javni poziv: Natječ...