Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Astra

09.04.2024. Odluka Poziv

Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa

09.04.2024. Odluka Poziv

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26067 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kanalizacijske mreže, a temeljem Odluke ravnatelja zatvaraju se dionica javne ceste LC 26067 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Svetokriška ulica u Križevcima odnosno u zoni radova osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica će ...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26140 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Pušća, Ulica Radnički dol) – dionica Z_12.3 i Z_12 T, a temeljem Odluke ravnatelja zatvaraju se dionica javne ceste LC 26140 i to ...

Zatvaranje cesta – dionica lokalne ceste LC 26129 i ŽC 2234 u naselju Kloštar Podravski

Zbog izvođenja radova na obnovi željezničke pruge Koprivnica – Virovitica, poddionica Pitomača (isklj) – Kloštar (uklj), privremeno se za promet zatvaraju dionice lokalne ceste LC 26129 i županijske ceste ŽC 2234. Dionice koje se zatvaraju su javna cesta LC 26129 u naselju Kloštar Podravski (u zoni ...

Obnove kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica, Grupa 2 – Cestarija Križevci

Poziv na nadmetanje

Zatvaranje ceste – dionica lokalne ceste LC 26154 u naselju Peteranec

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji željezničko-cestovnog prijelaza “Peteranec” u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica lokalne ceste LC 26154....

Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Astra

Odluka Poziv

Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa

Odluka Poziv

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2150

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2150 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2150 i to glavna ulica kroz naselje Delovi (od raskrižja sa nerazvrstanom cest...

Zatvaranje ceste – dionice javnih cesta LC 26065 i LC 26140 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeverozapad“ (cjelina br. 8), I. Faza – Križevci (Zagorska ulica) – spajanje Kanala Z_13 (R.O. 545 Zagorska ulica) sa Kanalom Z_15 (R.O. 735 Ulica Pušća) te rekonstrukci...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2181 u naselju Sokolovac

Zbog izvođenja radova na nastavku radova kod izgradnje nadvožnjaka “Sokolovac” i rekonstrukcije stajališta “Sokolovac” u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za...