Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Zatvaranje ceste

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2150

B03

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2150 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2150 i to glavna ulica kroz naselje Delovi (od raskrižja sa nerazvrstanom cest...

Zatvaranje ceste – dionice javnih cesta LC 26065 i LC 26140 u Križevcima

B03

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeverozapad“ (cjelina br. 8), I. Faza – Križevci (Zagorska ulica) – spajanje Kanala Z_13 (R.O. 545 Zagorska ulica) sa Kanalom Z_15 (R.O. 735 Ulica Pušća) te rekonstrukci...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2181 u naselju Sokolovac

Zbog izvođenja radova na nastavku radova kod izgradnje nadvožnjaka “Sokolovac” i rekonstrukcije stajališta “Sokolovac” u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na izgradnji novog podvožnjaka „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2238. Dionica koja se za...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2212 u Križevcima (Gospodarska zona “Gornji Čret”)

Zbog nastavka radova kod izgradnje nadvožnjaka „Vuk“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2212. Dionica koja se zatvara je javna cesta Ž...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2147 u naselju Koprivnički Bregi

Zbog izvođenja radova na sanaciji konzolnog vijenca i ograde mosta na ŽC 2147 u Koprivničkim Bregima preko potoka Lipovec, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2147. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2147 u naselju Koprivnički Bregi (zona radova kod mosta preko potoka ...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na iskopu i demoliranju postojećeg te pripremnih radova na izgradnji novog podvožnjaka „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatv...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2212

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko – cestovnog prijelaza „Vuk“ u km 484+511, željezničke pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, na raskrižju sa javnom cestom ŽC 2212, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2212 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara j...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26140

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Radnički dol) – dionica Z_12, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26140 i to za promet motornih vozila ...

Zatvaranje ceste – dionica lokalne ceste LC 26154 u naselju Peteranec

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji željezničko-cestovnog prijelaza “Peteranec” u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica lokalne ceste LC 26154....

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26107u Đurđevcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji vodno gospodarske infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete – Grupa C: vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca – rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Đurđevcu, Ulica Stjepana Radića, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dioni...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26107u Đurđevcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji vodno gospodarske infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete – Grupa C: vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca – rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Đurđevcu, Ulica Stjepana Radića, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dioni...