Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Zatvaranje ceste

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2260

Zbog izvođenja radova na izgradnji privremene devijacije u svrhu izgradnje nadvožnjaka Novo Drnje u naselju Drnje u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica župan...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2082

Zbog izvođenja radova na izgradnji „Sustava odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec“ – 2. dio, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Ulica Mirka Viriusa (od kućnog broja 22 do 31) u naselju Đelekov...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26112 u naselju Kalinovac

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza željezničke pruge R202 Varaždin – Dalj, u km 177+650 u naselju Kalinovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26112 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26112...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida stajališta „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2238. Dionica ko...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26065 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeverozapadk“ (cjelina br. 8), I. Faza – Križevci (Zagorska ulica), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26065 i to za promet motornih vozila. ...

Zatvaranje ceste – dio lokalne ceste LC 26138 u naselju Karane

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeveroistok“ (cjelina br. 8), I. Faza – naselje Karane, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26138 i to za promet motornih vozila. Dionica koja...

Zatvaranje ceste – dio lokalne ceste Kamenica – Hudovljani

Zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Hudovljani, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je udovljani LC 26082 od raskrižja sa LC 26092 (prema Kamenici) do raskrižja sa ŽC ...