Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Zatvaranje ceste

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2213 u Čepelovcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Budrovac i Čepelovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2213 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Planinska ulica u naselju ...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2238 u Kloštru Vojakovačkom i LC 26069 u Novom Đurđicu

Zbog izvođenja radova na svjetlotehničkim mjerenjima kod rekonstrukcije sustava javne rasvjete na području grada Križevca – okolna naselja u sastavu grada, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2238 i LC 26069 i to za promet motornih vozila. Dionice koje se zatvaraju su u na...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 31062 u naselju Gornji Tkalec

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije investitor je radova na sanaciji mosta preko vodotoka “Črnec” u naselju Gornji Tkalec (Zagrebačka županija). U tu svrhu a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 31062 (Graberšćak (ŽC 3034) – Novaki Ravenski) i to ...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2213 u Čepelovcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Budrovac i Čepelovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2213 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Planinska ulica u naselju ...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2091 u naselju Drnje

Zbog izvođenja radova na izgradnji nadvožnjaka “Šoderica” u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2091. Dionica koja se zatvara...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26064

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Greberanec), Pesek (Ulica Šebre) – dionica Z_12.1, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26064 i to za pr...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26064

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Greberanec) – dionica Z_13.1, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26064 i to za promet motornih vozila ...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2260

Zbog izvođenja radova na izgradnji privremene devijacije u svrhu izgradnje nadvožnjaka Novo Drnje u naselju Drnje u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica župan...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2082

Zbog izvođenja radova na izgradnji „Sustava odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec“ – 2. dio, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Ulica Mirka Viriusa (od kućnog broja 22 do 31) u naselju Đelekov...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26112 u naselju Kalinovac

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza željezničke pruge R202 Varaždin – Dalj, u km 177+650 u naselju Kalinovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26112 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26112...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida stajališta „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2238. Dionica ko...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26065 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeverozapadk“ (cjelina br. 8), I. Faza – Križevci (Zagorska ulica), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26065 i to za promet motornih vozila. ...