Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila, Primjer popunjavanja naloga za plaćanje.

Zahtjev za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu.

 

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.  Vlasnik motornih i priključnih vozila može Županijskoj upravi za ceste Križevci u roku od 15 dana od dana odjave vozila podnijeti zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta te priložiti slijedeće dokumente:

  • Potvrdu o obračunatoj godišnjoj naknadi za uporabu javnih cesta (original)
  • Prometna dozvola (preslika)
  • IBAN broj
  • Kupoprodajni ugovor ukoliko je došlo do promjene vlasništva nad vozilom (preslika)
  • Osobna iskaznica (na uvid)

Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

 

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila imaju osobe s invaliditetom na temelju Zakona o povlasticama u prometu (N.N. 133/23) i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom (N.N. 5/24). Osobe koje to pravo nisu iskoristile kod registracije osobnog automobila mogu podnijeti zahtjev za povrat plaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta i to samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu u jednoj kalendarskoj godini. Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

  • Potvrdu o obračunatoj godišnjoj naknadi za uporabu javnih cesta (original)
  • Prometna dozvola (preslika)
  • Rješenje o oslobađanju plaćanja godišnje naknade izdano od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (preslika) ili Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom izdanu od AKD d.o.o. (preslika)
  • IBAN broj tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat

Zahtjev za povrat plaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta za osobe s invaliditetom.