“Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije” nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Stupanj usklađenosti
Ove internetske stranice su djelomično u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj:

  • pojedini dijelovi stranice imaju manji kontrast od preporučenog
  • pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • pojedini gumbi za navigacijiu nemaju prikladni opis
  • kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana

“Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije” redovito radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 01.09.2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stvarna evaluacija usklađenosti ovih internetskih stranica utemeljena je samoprocjenom.
Izjava je zadnji put preispitana 13.02.2023. po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Izjava je zadnji put preispitana 17.09.2020. po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se upotrebljavati za obavješćivanje “Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije” o svim neusklađenostima te traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive možete ostvariti slanjem e-pošte na adresu info@zuc.hr.
Obradu zahtjeva poslanih putem mehanizma za povratne informacije vrši Službenik za informiranje kojeg možete kontaktirati na broj telefona 048/711-208, odnosno putem gore navedene adrese elektroničke pošte.

Postupak praćenja provedbe propisa

Relevantno tijelo za praćenje provedbe propisa sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske kojeg možete kontaktirati na broj telefona 01/4609-041, telefax 01/4609-096 ili putem elektroničke pošte na adresu ppi@pristupinfo.hr.