27.05. 2024.

Obnove kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta 2: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica, Grupa 2 – Cestarija Đurđevac.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

 

25.03. 2024.

Obnove kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica, Grupa 2 – Cestarija Križevci.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

 

06.07.2023.

Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 – Cestarija Križevci, Grupa 3 – Cestarija Đurđevac.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

14.03.2022.

Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 – Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 – Cestarija Đurđevac, Grupa 4 – Cestarija Križevci.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

12.03.2021.

Radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije 2021-2025.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

25.02.2021.

Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 – Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 – Cestarija Đurđevac, Grupa 4 – Cestarija Križevci.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

17.02.2020.

Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 – Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 – Cestarija Đurđevac, Grupa 4 – Cestarija Križevci.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

26.03.2019.

Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 – Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 – Cestarija Đurđevac, Grupa 4 – Cestarija Križevci.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

04.04.2018.

Modernizacija lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Modernizacija lokalne ceste LC 26077 – dionica Velike Sesvete. Grupa 2 – Modernizacija lokalne ceste LC 26046.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

01.03.2018.

Obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Đurđevac – LC 26126 i ŽC 2214. Grupa 2 – Cestarija Koprivnica sjever – ŽC 2147, ŽC 2114, LC 26031. Grupa 3 – Cestarija Koprivnica jug – LC 26006, ŽC 2089, ŽC 2181. Grupa 4 – Cestarija Križevci – ŽC 3002, ŽC 2231, LC 26135.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

23.02.2018.

Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž 2247 i lokalne ceste L 26107 u Đurđevcu (dva kružna toka).

Izvješće o prethodnom savjetovanju