19.12.2023.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 – Cestarija Križevci, Grupa 3 – Cestarija Đurđevac.


28.12.2022.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 – Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 – Cestarija Đurđevac, Grupa 4 – Cestarija Križevci.


28.12.2022.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Nabava soli za ceste


17.05.2021.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije 2021-2025.


06.04.2021.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 – Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 – Cestarija Đurđevac, Grupa 4 – Cestarija Križevci.   


02.04.2020.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 – Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 – Cestarija Đurđevac, Grupa 4 – Cestarija Križevci.


15.10.2019.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Obnova kolnika i modernizacija županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Koprivnica 1, Grupa 2 – Cestarija Koprivnica 2, Grupa 3 – Cestarija Đurđevac, Grupa 4 – Cestarija Križevci.


28.06.2018.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Modernizacija lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Modernizacija lokalne ceste LC 26077 – dionica Velike Sesvete. Grupa 2 – Modernizacija lokalne ceste LC 26046.


28.06.2018.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta: nabava po grupama. Grupa 1 – Cestarija Đurđevac – LC 26126 i ŽC 2214. Grupa 2 – Cestarija Koprivnica sjever – ŽC 2147, ŽC 2114, LC 26031. Grupa 3 – Cestarija Koprivnica jug – LC 26006, ŽC 2089, ŽC 2181. Grupa 4 – Cestarija Križevci – ŽC 3002, ŽC 2231, LC 26135.


23.06.2018.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž 2247 i lokalne ceste L 26107 u Đurđevcu (dva kružna toka).