Popis gospodarskih subjekata s kojima Županijska uprava za ceste Križevci ne smije sklapati ugovore u javnoj nabavi:

Na temelju odredbe  članka 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Križevci ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.