Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2260

Zbog izvođenja radova na izgradnji privremene devijacije u svrhu izgradnje nadvožnjaka Novo Drnje u naselju Drnje u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica župan...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2082

Zbog izvođenja radova na izgradnji „Sustava odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec“ – 2. dio, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Ulica Mirka Viriusa (od kućnog broja 22 do 31) u naselju Đelekov...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26112 u naselju Kalinovac

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza željezničke pruge R202 Varaždin – Dalj, u km 177+650 u naselju Kalinovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26112 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26112...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida stajališta „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2238. Dionica ko...

Javni poziv ŽUC KKŽ za 07.03.2022. ŽC 2113, 2182, 2184, 26154

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2113 (Peteranec), županijske ceste ŽC 2182 (Novigrad Podravski), županijske ceste ŽC 2184 (Molve, Molve Grede), lokalne ceste LC 26154 (Peteranec).

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26065 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeverozapadk“ (cjelina br. 8), I. Faza – Križevci (Zagorska ulica), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26065 i to za promet motornih vozila. ...

Zatvaranje ceste – dio lokalne ceste LC 26138 u naselju Karane

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeveroistok“ (cjelina br. 8), I. Faza – naselje Karane, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26138 i to za promet motornih vozila. Dionica koja...

Zatvaranje ceste – dio lokalne ceste Kamenica – Hudovljani

Zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Hudovljani, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je udovljani LC 26082 od raskrižja sa LC 26092 (prema Kamenici) do raskrižja sa ŽC ...

Javni poziv ŽUC KKŽ za 08. 12. 2021. LC 26080

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26080 u naseljima Velika Branjska i Trnovac Sokolovački.

Javni poziv ŽUC KKŽ za 08 12 2021 LC 26047

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26047 u naseljima Popovec Kalnički i Obrež Kalnički.

Javni poziv ŽUC KKŽ za 18 11 2021 LC 26087

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26087 u naselju Sveti Petar Čvrstec.

Zimska služba 2021/2022

Sa danom 15.11.2021. godine službeno počinje zimska služba 2021-2022 koja traje sve do 15.04.2022. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbeni program zimske sluzbe 2021/2022. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjet...