Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida stajališta „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2238. Dionica ko...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2150

B03

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2150 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2150 i to glavna ulica kroz naselje Delovi (od raskrižja sa nerazvrstanom cest...

Zatvaranje ceste – dionice javnih cesta LC 26065 i LC 26140 u Križevcima

B03

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeverozapad“ (cjelina br. 8), I. Faza – Križevci (Zagorska ulica) – spajanje Kanala Z_13 (R.O. 545 Zagorska ulica) sa Kanalom Z_15 (R.O. 735 Ulica Pušća) te rekonstrukci...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2181 u naselju Sokolovac

Zbog izvođenja radova na nastavku radova kod izgradnje nadvožnjaka “Sokolovac” i rekonstrukcije stajališta “Sokolovac” u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na izgradnji novog podvožnjaka „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2238. Dionica koja se za...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2212 u Križevcima (Gospodarska zona “Gornji Čret”)

Zbog nastavka radova kod izgradnje nadvožnjaka „Vuk“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2212. Dionica koja se zatvara je javna cesta Ž...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2147 u naselju Koprivnički Bregi

Zbog asfaltiranja kolničke konstrukcije mosta na ŽC 2147 u Koprivničkim Bregima preko potoka Lipovec, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2147. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2147 u naselju Koprivnički Bregi (zona radova kod mosta preko potoka „Lipovec“). Prema oba...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2212 u Križevcima (Gospodarska zona “Gornji Čret”)

Zbog nastavka radova kod izgradnje nadvožnjaka „Vuk“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2212. Dionica koja se zatvara je javna cesta Ž...

Javni poziv ŽUC KKŽ za 24.11.2023. LC 26154

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26154 (Peteranec). Javni poziv ŽUC KKŽ_za 24 11 2023.

Otvaranje ceste – dionice županijskih cesta ŽC 2081, ŽC 2089 i ŽC 2139 u naseljima Veliki Poganac i Veliki Botinovac

Ranije zatvorene dionice županijskih cesta ŽC 2139 (Veliki Poganac (ŽC 2081) – Lepavina (DC 41) – na dionici od spoja sa ŽC 2081 do ulaska u Veliki Botinovac, ŽC 2081 (ŽC 2089 (Ludbreg (DC 24) – Veliki Poganac – Križevci (DC 22)) – uspon „Borovka“, ŽC 2081  (Veliki Otok (DC 20) – K...

Zimska služba 2023/2024

Sa danom 15.11.2023. godine službeno počinje zimska služba 2023/2024 koja traje sve do 15.04.2024. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbenom programu zimske službe 2023/2024. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvj...

Zatvaranje ceste – dionice županijskih cesta ŽC 2081, ŽC 2089 i ŽC 2139 u naseljima Veliki Poganac i Veliki Botinovac

Zbog izvanrednog događaja – izlijevanja nafte na kolnik javne ceste, privremeno se za promet zatvaraju dionice županijskih cesta ŽC 2139 (Veliki Poganac (ŽC 2081) – Lepavina (DC 41) – na dionici od spoja sa ŽC 2081 do ulaska u Veliki Botinovac, ŽC 2081 (ŽC 2089 (Ludbreg (DC 24) – V...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2147 u naselju Koprivnički Bregi

Zbog izvođenja radova na sanaciji konzolnog vijenca i ograde mosta na ŽC 2147 u Koprivničkim Bregima preko potoka Lipovec, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2147. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2147 u naselju Koprivnički Bregi (zona radova kod mosta preko potoka ...