Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida stajališta „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2238. Dionica ko...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida stajališta „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2238. Dionica ko...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2184 u Đurđevcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji vodno gospodarske infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete – Grupa C: vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca – rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Đurđevcu, Ulica Antuna Radića i Trg svetog Jurja, a temeljem Odluke ravnatelja...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26068

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – jugozapad“ (cjelina br. 7), I. Faza – naselje Prikraj Križevački, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26068 i to za promet motornih vozila osim...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26067

Zbog izvođenja radova na sanaciji prometnice radi zamjene dotrajale kanalizacijske mreže, u Križevcima, Ulica Ivana Gundulića (od kućnog broja 12 do raskrižja sa Cvjetnom ulicom), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26067 i to za promet motornih vozila osim vozila stanara....

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2213 u Budrovcu i Čepelovcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Budrovac i Čepelovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2184 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Bunarska ulica u naselju Č...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2184 u Đurđevcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji vodno gospodarske infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete – Grupa C: vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca – rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Đurđevcu, Ulica Antuna Radića i Trg svetog Jurja, a temeljem Odluke ravnatelja...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26065 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeverozapad“ (cjelina br. 8), I. Faza – Križevci (Zagorska ulica), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26065 i to za promet motornih vozila. D...

Zimska služba 2022/2023

Sa danom 15.11.2022. godine službeno počinje zimska služba 2022-2023 koja traje sve do 15.04.2023. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbenom programu zimske sluzbe 2022/2023. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvj...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26064

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Greberanec) – dionica Z_13.1, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26064 i to za promet motornih vozila ...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26129

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Kozarevac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26129 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Ulica Suhara (od kućnog broja 2 do 32) u naselju Kozarevac. Dionica će biti zatvorena od ...

Zatvaranje ceste – Kalnik, dionica lokalne ceste LC 26146

Zbog održavanja utrke “Kalnik trail 2022”, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26146 u naselju Kalnik i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Trg Stjepana Radića (od crkve sv. Brcka) do početka Ulice Valenta Denžića. Dionica će biti zatvorena...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2150

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2150 i to za promet vozilima ukupne mase veće od 3,5 t. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2150 i to glavna ulica kroz naselje Delovi (od raskrižja sa...