Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2238 u naselju Kloštar Vojakovački

Zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida stajališta „Kloštar Vojakovački“ u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2238. Dionica ko...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26154 u Peterancu

B03

Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta preko potoka „Smrdeći kanal“ (naselje Peteranec), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26154 za sva motorna osim za vozila gradilišta. Dionica koja se zatvara je u zoni radova. Dionica će biti zatvorena od 18.06.2024. godine (od 15:00...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2214 u Ferdinandovcu

B03

Zbog izvođenja radova na izgradnji vodno gospodarske infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete – Grupa C: vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca – Fekalna kanalizacija naselja Ferdinandovac, dionica: Dravska ulica od kućnog broja 1 do 63, a temeljem Odluke ravnate...

Zatvaranje ceste – Križevci, dionica lokalne ceste LC 26067

Zbog održavanja manifestacije “Križevačko veliko spravišće”, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica lokalne ceste LC 26067 (Križevci (ŽC 2210 – ŽC 2209)) i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Ulica Mojsije Baltića od raskrižja sa Svetokriškom ulicom do Trga ...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2214 u Đurđevcu

B03

Zbog izvođenja radova na dogradnji kanalizacije grada Đurđevca, dionica: Ulica Petra Preradovića i Ulica Stiska, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2214 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Ulica Stiska u Đu...

Zatvaranje ceste – dionica županijske ceste ŽC 2091 u naselju Drnje

B03

Zbog nastavka radova kod izgradnje nadvožnjaka “Šoderica” u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica županijske ceste ŽC 2091. Dionica koja se zatvara...

Zatvaranje ceste – Koprivnički Bregi, dionica županijske ceste ŽC 2147

Zbog održavanja 5. Koprivničkog maratona, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica županijske ceste ŽC 2147 (A. G. Grada Koprivnice – Koprivnički Bregi – Hlebine (ŽC 2114)) i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je od administrativne granice Grada Koprivnice, Ulica Matije Gup...

Zatvaranje cesta – dionica lokalne ceste LC 26129 i ŽC 2234 u naselju Kloštar Podravski

B03

Zbog izvođenja radova na obnovi željezničke pruge Koprivnica – Virovitica, poddionica Pitomača (isklj) – Kloštar (uklj), privremeno se za promet zatvaraju dionice lokalne ceste LC 26129 i županijske ceste ŽC 2234. Dionice koje se zatvaraju su javna cesta LC 26129 u naselju Kloštar Podravski (u zoni ...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26067 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kanalizacijske mreže, a temeljem Odluke ravnatelja zatvaraju se dionica javne ceste LC 26067 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Svetokriška ulica u Križevcima odnosno u zoni radova osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica će ...

Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Astra

09.04.2024. Odluka Poziv

Javni poziv o nadmetanju za kupnju rabljenog osobnog automobila Opel Corsa

09.04.2024. Odluka Poziv

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26067 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kanalizacijske mreže, a temeljem Odluke ravnatelja zatvaraju se dionica javne ceste LC 26067 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Svetokriška ulica u Križevcima odnosno u zoni radova osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica će ...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26140 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Pušća, Ulica Radnički dol) – dionica Z_12.3 i Z_12 T, a temeljem Odluke ravnatelja zatvaraju se dionica javne ceste LC 26140 i to ...