Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Sanacija željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u km 503+545 u naselju Velika Mučna

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u km 503+545 u naselju Velika Mučna, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26091 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC ...

Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na Denivelaciji raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, dio građevine: rekonstrukcija spoja Ulice kralja Tomislava i Gundulićeve ulice, os MC10 od stacionaže 0+460 do 0+583,86, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2209 i to z...

Sanacija željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u naselju Botovo (“Šoderica”)

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u km 519+718 u naselju Botovo (“Šoderica”), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2091 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio...

Sanacija željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u naselju Drnje

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo, u km 519+475 u naselju Drnje, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2260 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2260 ...

Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na Denivelaciji raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, dio građevine: rekonstrukcija spoja Ulice kralja Tomislava i Gundulićeve ulice, os MC10 od stacionaže 0+460 do 0+583,86, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2209 i to z...

Natječaj za ravnatelja 2021/2025

Temeljem Zaključka upravnog vijeća od 09.07.2021. godine pokreće se postupak Natječaja za izbor ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije. Prijave kandidata zaprimaju se u roku od 9 (devet) dana od objave natječaja. Javni poziv: Natječ...

Javni poziv ŽUC KKŽ za 02.08.2021 ŽC 2211

Javni poziv ŽUC KKŽ za 02.08.2021 ŽC 2211 nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2211 u naselju Cubinec.

Javni poziv ŽUC KKŽ za 19.07.2021 ŽC 2230

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2211 u naselju Cubinec.

Javni poziv ŽUC KKŽ za 06.07.2021 ŽC 2230

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste žC 2230 u naselju Sveti Ivan Žabno (Ulica Republika).    

Javni poziv ŽUC KKŽ za 25.06.2021 LC 26068

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26068 u naselju Križevci (Ulica Kalničke Punte) i Špiranec.

Sanacija oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Peščenik

Zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Peščenik, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26082 od raskrižja sa LC 26091 (prema Peščeniku) do raskrižja...

Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na Denivelaciji raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, dio građevine: Faza 3 – Ulica Ivana Gundulića od pozicije uklapanja produžetka Ulice kralja Tomislava na Ulicu Ivana Gundulića (km 0+300,00) sve do postojećeg mosta preko potoka Vrtlin (km 0+000,...