Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Započinjanje postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26044

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26044 u naselju Fajerovac, dijela lokalne ceste LC 26041 u naselju Kostanjevec Riječki, dijela lokalne ceste LC 26042 u naselju Deklešanec i dijela lokalne ceste LC 26043 u naselju Donja Rijeka...

Rekonstrukcija vodoopsrbnog sustava, izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u Ulici Marcela Kiepacha u Križevcima

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodoopsrbnog sustava, izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije u Ulici Marcela Kiepacha u Križevcima, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26067 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26067 k...

Rekonstrukcija raskrižja Ulice Antuna Radića, Grkinske ulice i Ulice Matije Gupca u Đurđevcu u kružni tok

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja Ulice Antuna Radića, Grkinske ulice i Ulice Matije Gupca u Đurđevcu u kružni tok, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2184 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2184 koji je u zo...

Sanacija oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Peščenik

Zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Peščenik, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26082 od raskrižja sa LC 26091 (prema Peščeniku) do raskrižja...

Sanacija i proširenje mosta (preko potoka “Gliboki”) u naselju Torčec

Zbog izvođenja radova na sanaciji i proširenju mosta (preko potoka “Gliboki”) u naselju Torčec, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2260 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2260 koji je u zoni izvođenja radova. Dio...