Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2213 u Budrovcu i Čepelovcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Budrovac i Čepelovac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2184 i to za promet motornih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Bunarska ulica u naselju Č...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2184 u Đurđevcu

Zbog izvođenja radova na izgradnji vodno gospodarske infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete – Grupa C: vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca – rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Đurđevcu, Ulica Antuna Radića i Trg svetog Jurja, a temeljem Odluke ravnatelja...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26065 u Križevcima

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – sjeverozapad“ (cjelina br. 8), I. Faza – Križevci (Zagorska ulica), a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26065 i to za promet motornih vozila. D...

Zimska služba 2022/2023

Sa danom 15.11.2022. godine službeno počinje zimska služba 2022-2023 koja traje sve do 15.04.2023. godine. Održavanje cesta u zimskoj službi (stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, zatvaranja cesta …) odvija se prema Izvedbenom programu zimske sluzbe 2022/2023. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvj...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26064

Zbog izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – podsustav „Križevci – zapad“ (cjelina br. 8), Križevci (Ulica Greberanec) – dionica Z_13.1, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26064 i to za promet motornih vozila ...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26129

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Kozarevac, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26129 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Ulica Suhara (od kućnog broja 2 do 32) u naselju Kozarevac. Dionica će biti zatvorena od ...

Zatvaranje ceste – Kalnik, dionica lokalne ceste LC 26146

Zbog održavanja utrke “Kalnik trail 2022”, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26146 u naselju Kalnik i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Trg Stjepana Radića (od crkve sv. Brcka) do početka Ulice Valenta Denžića. Dionica će biti zatvorena...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2150

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Delovi, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2150 i to za promet vozilima ukupne mase veće od 3,5 t. Dionica koja se zatvara je javna cesta ŽC 2150 i to glavna ulica kroz naselje Delovi (od raskrižja sa...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26129

Zbog izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacijske mreže naselja Kloštar Podravski, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26129 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je Ulica Ljudevita Gaja u naselju Kloštar Podravski. Dionica će biti zatvorena od 22...

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste LC 26067

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja državne ceste DC 22 (Ulica kralja Tomislava), Ulice Marcela Kiepacha i Ulice Ivana Gundulića u Križevcima, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26067 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je javna cesta LC ...

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Županijske uprave za ceste Križevci

Na temelju Zaključka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Križevci, objavljuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Županijske uprave za ceste Križevci. Javni natječaj_prodaja nekretnina KC_15 09 2022

Javni poziv ŽUC KKŽ za 16.09.2022. ŽC 2150

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2150 (Novigrad Podravski – Delovi).   Javni poziv ŽUC KKŽ_za 16 09 2022