Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama  Koprivničko-križevačke županije (skraćeni naziv; Županijska uprava za ceste Križevci)

Na temelju Statuta Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama  Koprivničko-križevačke županije, skraćeni naziv je Županijska uprava za ceste Križevci.

MBS: 010033446
OIB: 16406615746

Županijska uprava za ceste djeluje na području Koprivničko-križevačke županije. Upravljamo s ukupno 823,878 km cesta. Od toga je 366,871 km županijskih i 457,007 km lokalnih cesta. Objedinjujemo ukupno tri cestarije za područje:

  • Koprivnica
  • Križevci
  • Đurđevac

Djelatnici:

Uprava zapošljava 7 djelatnika na poslovima planiranja, upravljanja, nadzora i održavanja na županijskim i lokalnim cestama.

Dragutin Guzalićstruč.spec.ing.aedif. – ravnatelj (dragutin.guzalic@zuc-kc.hr)
Vesna Božičević-Remenar, dipl.ing.građ. – voditelj održavanja žup. i lok. cesta (vesna.bozicevic@zuc-kc.hr)
Marijan Bertić, mag.ing.aedif
. – organizator održavanja žup. i lok. cesta cestarije Križevci (marijan.bertic@zuc-kc.hr)
Boris Majerus, dipl.ing.prom. – organizator održavanja žup. i lok. cesta cestarije Đurđevac (boris.majerus@zuc-kc.hr)
Marcel Kovačić, dipl.ing.prom.  stručni suradnik za upravno-tehničke poslove i sigurnost prometa (marcel.kovacic@zuc-kc.hr)
Jasminka Pomper
ek.teh.  poslovi računovodstva (jasminka.pomper@zuc-kc.hr)
Štefica Švagelj, mag.ing.traff.  pomoćnica u organizaciji održavanja, zaštite i nadzora cesta (stefica.tremski@zuc-kc.hr)