datum naziv oib mjesto konto opis iznos
04/03/2024 KRIZEVCI 2024-03-04 KRIZEVCI 23211 TESTNO DANAS 300.00 €
04/03/2024 KRIZEVCI 2024-03-04 KRIZEVCI 23211 TESTNO NATA 300.00 €
01/02/2024 INFO PULS d.o.o. Zagreb 12912 sudjelovanje u programu usavrĹ 233.75 €
02/02/2024 HARD JURA BJELOVAR 60204973674 BJELOVAR 23225 plaćanje po računu -URA 8 109.38 €
02/02/2024 Živa Voda d.o.o. 86255713939 Zagreb-Novi Zagreb 23234 plaćanje po računu -URA 7 39.81 €
02/02/2024 Dražen Kljunić 329593 Kljunić D.pov.nc 59.93 €
02/02/2024 PROMET I PROSTOR d. o. o. 70482234704 ZAGREB 23238 plaćanje po računu -URA 15 1062.50 €
02/02/2024 CANOFAX BJELOVAR 85958701762 BJELOVAR 23232 plaćanje po računu -URA 12 86.70 €
02/02/2024 MOLNAR LOGISTICS d.o.o. 329595 Molnar log.povrat nc 46.04 €
02/02/2024 ZAJEDN.ODVJ.URED J.DONESKI 61194838942 GAREŠNICA 23237 plaćanje po računu -URA 11 412.50 €
02/02/2024 MIROSLAV ŠANDA 329595 Šanda Mirosl.povrat nc 58.13 €
02/02/2024 DRAGAN MARKOV 329595 Markov Dragan povrat nc 133.24 €
12/02/2024 Petrol d.o.o. 75550985023 Zagreb-Susedgrad 23223 plaćanje po računu -URA 23 75.08 €
12/02/2024 Plenoria d.o.o. Zagreb 69996420118 Zagreb 12912 uplata kotizacije Plenoria 487.50 €
12/02/2024 A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 Zagreb 23231 plaćanje po računu - URA 32 83.03 €
12/02/2024 A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 Zagreb 23231 plaćanje po računu -URA 28 83.03 €
12/02/2024 Damir Gredelj 329593 Gredelj Damir pov.nac 59.93 €
12/02/2024 R I F ZAGREB 75508100288 ZAGREB 23221 pretplata za 2024. na časopis 270.00 €
12/02/2024 Živa Voda d.o.o. 86255713939 Zagreb-Novi Zagreb 23235 plaćanje po računu -URA 36 14.94 €
12/02/2024 COMET NOVI MAROF PJ BJELOVAR Bjelovar 12912 plaćanje po ponudi 2024/239 90.31 €
12/02/2024 HRT ZAGREB 68419124305 ZAGREB 23295 plaćanje po računu -URA 27 42.48 €
12/02/2024 HT-Hrvatske telekom d.d. 81793146560 ZAGREB 23231 Plaćanje po računu -URA 31 31.71 €
12/02/2024 Banić 329593 Banić povrat nc 49.66 €
12/02/2024 FINA Financijska Agencija 85821130368 ZAGREB 23299 plaćanje po računu -URA 35 1.66 €
12/02/2024 HP-Hrvatska pošta d.d. 87311810356 Zagreb 23231 plaćanje po računu -URA 33 318.40 €
12/02/2024 A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 Zagreb 23231 plaćanje po računu - URA 30 218.95 €
12/02/2024 WebEncore, vl.Vinko Prelac 25408764290 Bjelovar 23238 plaćanje po računu -URA 22 108.30 €
12/02/2024 MOLNAR TRAVEL d.o.o. 329595 Molnar travel povrat nc 285.22 €
12/02/2024 Autocentar Rajković d.o.o. 08870961602 Bjelovar 23232 plaćanje po računu -URA 37 121.23 €
12/02/2024 Securitas Hrvatska d.o.o. 33679708526 Zagreb 23239 plaćanje po računu -URA 21 74.66 €
12/02/2024 Securitas Hrvatska d.o.o. 33679708526 Zagreb 23239 plaćanje po računu -URA 26 49.78 €
12/02/2024 BCS d.o.o. 35550317240 Bjelovar 23235 plaćanje po računu -URA 18 30.00 €
12/02/2024 BCS d.o.o. 35550317240 Bjelovar 23238 plaćanje po računu -URA 19 125.00 €
12/02/2024 BCS d.o.o. 35550317240 Bjelovar 23235 plaćanje po računu -URA 20 95.63 €
12/02/2024 Pajdo d.o.o. 88947026738 Bjelovar 23232 plaćanje po računu -URA 25 15.00 €
12/02/2024 GEOservis d.o.o. 92801284951 BJELOVAR 23237 plaćanje po računu - URA 24 11271.25 €
12/02/2024 GRAD BJELOVAR 18970641692 BJELOVAR 23295 plaćanje po računu -URA 34 22.53 €
12/02/2024 ANKICA KOMLJENOVIĆ 329593 Komljenović Ankica pov.nc 49.66 €
12/02/2024 ZLATKO GJURAS 329593 Gjuras Zlatko pov.nc 59.93 €
12/02/2024 ČEDO SMILJANIĆ 329593 Smiljanić Čedo pov.nc 59.93 €
12/02/2024 ALD AUTOMOTIVE D.O.O. ZA OPERATIVNI 329595 Ald automotive pov.nc 436.32 €
14/02/2024 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK dd RIJEKA 23431 Naplata naknade platnog promet 97.57 €
15/02/2024 HERZ d. d. Požega 54576376096 POŽEGA 23239 plaćanje po računu - URA 10 4.00 €
15/02/2024 Autoklub "Hvar" 10044285421 VRBANJ 23239 plaćanje po računu - URA 13 2.00 €
15/02/2024 Auto-Hrvatska STP d. o. o. Rijeka 62750394385 RIJEKA 23239 plaćanje po računu - URA 12 2.00 €
15/02/2024 AUTO KLUB NOVA GRADIŠKA 61420757013 NOVA GRADIŠKA 23239 plaćanje po računu - URA 22 1.00 €
15/02/2024 HEP OPSKRBA d. o. o. 63073332379 ZAGREB 23223 plaćanje po računu -URA 39 304.08 €
15/02/2024 SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d. o. o 56930405488 SLAVONSKI BROD 23239 plaćanje po računu - URA 7 1.00 €
15/02/2024 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. 43600498596 Cres 23239 plaćanje po računu - URA 26 1.00 €
15/02/2024 STANICA ZA TEHN.VOZILA BLATO d. o. o. 99333100809 BLATO 23239 plaćanje po računu - URA 4 1.00 €
15/02/2024 AGROSERVIS STP d. o. o. Virovitica 61160611372 VIROVITICA 23239 plaćanje po računu - URA 8 28.00 €
15/02/2024 AUTO REMETINEC d. d. 12933687795 ZAGREB 23239 plaćanje po računu URA 18 11.00 €
15/02/2024 TRGOCENTAR d. o. o. Zabok 84210581427 ZABOK 23239 plaćanje po računu - URA 16 4.00 €
15/02/2024 ZUBAK GRUPA d.o.o. 39135989747 VELIKA GORICA 23239 plaćanje po računu - URA 5 17.00 €
15/02/2024 CESTE d. d. BJELOVAR 35299396580 BJELOVAR 23232 plaćanje po računu -URA 44 251779.43 €
15/02/2024 AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI 10604441351 KRIŽEVCI 23239 plaćanje po računu -URA 15 11.00 €
15/02/2024 HAK AUTOKLUB VARAŽDIN 68581456127 VARAžDIN 23239 plaćanje po računu - URA 23 1.00 €
15/02/2024 Autoservisni centar d. d. Varaždin 88826408293 VARAŽDIN 23239 plaćanje po računu - URA 3 3.00 €
15/02/2024 Lendl 329595 Lendl povrat naknade za ceste 48.57 €
15/02/2024 KOMUNALAC d. o. o. BJELOVAR 27962400486 BJELOVAR 23234 plaćanje po računu -URA 32.2 32.29 €
15/02/2024 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d. d. ZAGREB 73294314024 ZAGREB 23239 plaćanje po računu - URA 24 2450.00 €
15/02/2024 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d. d. ZAGREB 73294314024 ZAGREB 23239 plaćanje po računu - URA 25 1229.00 €
15/02/2024 Securitas Hrvatska d.o.o. 33679708526 Zagreb 23239 plaćanje po računu -URA 42 14.93 €
15/02/2024 CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d. o. o. 89968033067 ZAGREB 23239 plaćanje po računu - URA 11 1041.00 €
15/02/2024 AUTOKLUB SIGET 30716520726 ZAGREB-NOVI 23239 plaćanje po računu - URA 13 13.00 €
15/02/2024 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O. 74364571096 Zagreb 23223 plaćanje po računu -URA 38 527.05 €
15/02/2024 MB SOFT vl.BIKETA M. 04806441360 BJELOVAR 23238 plaćanje po računu -URA 43 350.00 €
15/02/2024 Vodne usluge d.o.o. 43307218011 Bjelovar 23234 plaćanje po računu -URA 40 9.18 €
15/02/2024 STIPO BATINIĆ 329595 Batić Stipo povrat nc 26.85 €
15/02/2024 EURO DAUS d. d. 19212513210 SPLIT 23239 plaćanje po računu - URA 14 26.00 €
15/02/2024 Agram Tis d.o.o. 99681708224 Zagreb 23239 plaćanje po računu - URA 2 1203.00 €
15/02/2024 AUTOSLAVONIJA d. d. Osijek OSIJEK 23239 plaćanje po računu - URA 20 3.00 €
15/02/2024 AutoCentar Vrbovec 27033952207 VRBOVEC 23239 plaćanje po računu - URA 21 27.00 €
15/02/2024 Autocentar Agram d.d. Zagreb 23239 plaćanje po računu - URA 1 5.00 €
15/02/2024 AUTOMEHANIKA d. d. 52233171260 ZAGREB-SUSEDGRAD 23239 plaćanje po računu - URA 9 30.00 €
15/02/2024 BAOTIĆ d. d. 64453957424 ZAGREB 23239 plaćanje po računu -URA 17 15.00 €
15/02/2024 AUTOKLUB "RIJEKA" 93075770066 RIJEKA 23239 plaćanje po računu URA 19 3.00 €
22/02/2024 Petrol d.o.o. 75550985023 Zagreb-Susedgrad 23223 plaćanje po računu - URA 49 186.58 €
22/02/2024 IKARPLAST d. d. Crikvenica 31147921878 CRIKVENICA 23239 plaćanje po računu - URA 27 1.00 €
22/02/2024 VEČERNJI LIST ZAGREB 39618704213 ZAGREB 12912 objava javnog poziva-po ponudi 213.64 €
22/02/2024 FINA Financijska Agencija 85821130368 ZAGREB 23431 plaćanje po računu - URA 45 34.29 €
22/02/2024 FINA Financijska Agencija 85821130368 ZAGREB 23299 plaćanje po računu - URA 46 8.30 €
22/02/2024 KOMUNALAC d. o. o. BJELOVAR 27962400486 BJELOVAR 23235 plaćanje po računu - URA 47 9.96 €
22/02/2024 GRAD BJELOVAR 18970641692 BJELOVAR 23295 plaćanje po računu -URA 50 22.53 €
22/02/2024 MORANA MĂśLLER GRADEČAK 329593 Mulller Morana pov.nak.ceste 49.66 €
22/02/2024 REVIZOR CESTOVNE SIGURNOSTI DOO 4293 Vukovar 23237 plaćanje po računu - URA 48 375.00 €
22/02/2024 Petrol d.o.o. 75550985023 Zagreb-Susedgrad 23224 plaćanje po računu - URA 49 6.58 €
23/02/2024 Živa Voda d.o.o. 86255713939 Zagreb-Novi Zagreb 23234 plaćanje po računu - URA 51 39.81 €
23/02/2024 GRAD BJELOVAR 18970641692 BJELOVAR 23954 Plaćanje po OK 01 38626.02 €
28/02/2024 ZAJEDN.ODVJ.URED J.DONESKI 61194838942 GAREŠNICA 23237 plaćanje po računu -URA 53 350.00 €
28/02/2024 ALI ALLOUCH 329593 Ali Allouch povrat nakn.ceste 56.33 €
28/02/2024 DANIJEL LEVAK 329595 Levak Danijel povrat nc 15.65 €
28/02/2024 TOMO RADIĆ 232141 povrat za račun plaćen gotov 7.42 €
29/02/2024 HARD JURA BJELOVAR 60204973674 BJELOVAR 23221 plaćanje po računu -URA 55 81.00 €
29/02/2024 HARD JURA BJELOVAR 60204973674 BJELOVAR 23221 plaćanje po računu -URA 56 42.42 €
29/02/2024 Horak 329593 Horak povrat nak.za ceste 49.66 €
29/02/2024 MOLNAR LOGISTICS d.o.o. 329595 Molnar logistic povrat nc 194.33 €
29/02/2024 MOLNAR LOGISTICS d.o.o. 329595 Molnar logistic povrat nc 184.45 €
29/02/2024 MIRKO BOROJEVIĆ 329593 Borojević Mirko povrat nc 57.47 €
29/02/2024 ŠPAR Hrvatska d.o.o. 46108893754 Zagreb 12912 uplata po predračunu 8716-100 1010.80 €
15/02/2024 Županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar 21876944804 Županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar plaće isplate plaća 19223.82 €
02/02/2024 Županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar 21876944804 Županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar 23212 nakn.za prij,rad na terenu 1034.02 €
22/02/2024 Županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar 21876944804 Županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar 23211 službena putovanja 60.00 €
29/02/2024 Županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar 21876944804 Županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar 23214 ostale naknade troškova zaposl 800.00 €