Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac

Zatvaranje ceste – dionica javne ceste ŽC 2214 u Ferdinandovcu

Novosti

Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac

Zbog izvođenja radova na izgradnji vodno gospodarske infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete – Grupa C: vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca – Fekalna kanalizacija naselja Ferdinandovac, dionica: Dravska ulica od kućnog broja 1 do 63, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2214 i to za promet traktora i teretnih vozila osim za vozila gradilišta i vozila stanara. Dionica koja se zatvara je Dravska ulica u Ferdinandovcu (od raskrižja sa nerazvrstanom cestom k.č.br. 3167 k.o. Lepa Greda do raskrižja sa Ulicom Stari Drum u Ferdinandovcu). Dionica će biti zatvorena od 18.06.2024. godine (od 7:00 sati) do 31.07.2024. godine (do 16:00 sati). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz naselje Ferdinandovac. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka

Obilazak