Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Rekonsktrukcija ŽCP "Peteranec"

Zatvaranje ceste – dionica lokalne ceste LC 26154 u naselju Peteranec

Novosti

Rekonsktrukcija ŽCP "Peteranec"

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji željezničko-cestovnog prijelaza “Peteranec” u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M 201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, privremeno se za promet zatvara dionica lokalne ceste LC 26154. Dionica koja se zatvara je javna cesta LC 26154 u naselju Peteranec  (u široj zoni radova ŽCP “Peteranec”). Prema obavijesti izvođača dionica će biti zatvorena od 21.06.2024. godine (od 12:00 sati) te najkasnije do 15.11.2024. godine (do 24:00 sata). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz grad Koprivnicu dok je korisnicima poljoprivrednih površina dozvoljeno prometovanje. Molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Odluka

Obilazak