Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Evidentiranje dijela javne ceste ŽC 2116

Javni poziv ŽUC KKŽ za 10.07.2024. ŽC 2116

Novosti

Evidentiranje dijela javne ceste ŽC 2116

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2116 (Novačka – Repaš – Molve).

Javni poziv