Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Novosti

Sanacija željezničko-cestovnog prijelaza pruge R202 Varaždin – Dalj u naselju Virje

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge R202 Varaždin – Dalj, u km 187+651 u naselju Virje, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26102 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26102 koji je u zoni ...

Započinjanje postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2236 u naselju Donje Zdjelice

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela županijske ceste ŽC 2236 u naselju Donje Zdjelice.

Započinjanje postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26064 u gradu Križevcima (Ulica Greberanec)

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26064 u gradu Križevcima (Ulica Greberanec).

Započinjanje postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26003

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26003 u naselju Kamešnica, Kalnik, Borje, Vojnovec Kalnički, Hižanovec i Vukovec, u k.o. Kamešnica, Kalnik, Borje, Vojnovec Kalnički, Finčevec.

Započinjanje postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26003

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26003 u naselju Kamešnica, Kalnik, Borje, Vojnovec Kalnički, Hižanovec i Vukovec, u k.o. Kamešnica, Kalnik, Borje, Vojnovec Kalnički, Finčevec.

Polaganje zaštitne kolone u trup javne ceste između naselja Kamenica i ŽC 2143

Zbog izvođenja radova na polaganju zaštitne kolone u trup javne ceste između naselja Kamenica i ŽC 2143, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26082 od raskrižja sa LC 26092 (prema Kamenici...

Započinjanje postupka evidentiranja dijela lokalne ceste

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26044 u naselju Fajerovac, dijela lokalne ceste LC 26041 u naselju Kostanjevec Riječki, dijela lokalne ceste LC 26042 u naselju Deklešanec i dijela lokalne ceste LC 26043 u naselju Donja Rijeka...

Započinjanje postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26044

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja dijela lokalne ceste LC 26044 u naselju Fajerovac, dijela lokalne ceste LC 26041 u naselju Kostanjevec Riječki, dijela lokalne ceste LC 26042 u naselju Deklešanec i dijela lokalne ceste LC 26043 u naselju Donja Rijeka...

Rekonstrukcija vodoopsrbnog sustava, izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u Ulici Marcela Kiepacha u Križevcima

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodoopsrbnog sustava, izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije u Ulici Marcela Kiepacha u Križevcima, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26067 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26067 k...

Rekonstrukcija raskrižja Ulice Antuna Radića, Grkinske ulice i Ulice Matije Gupca u Đurđevcu u kružni tok

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja Ulice Antuna Radića, Grkinske ulice i Ulice Matije Gupca u Đurđevcu u kružni tok, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2184 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2184 koji je u zo...

Sanacija oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Peščenik

Zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenog naftovoda između naselja Kamenica i Peščenik, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste LC 26082 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio lokalne ceste LC 26082 od raskrižja sa LC 26091 (prema Peščeniku) do raskrižja...

Sanacija i proširenje mosta (preko potoka “Gliboki”) u naselju Torčec

Zbog izvođenja radova na sanaciji i proširenju mosta (preko potoka “Gliboki”) u naselju Torčec, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC 2260 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2260 koji je u zoni izvođenja radova. Dio...